جمعه 3 آذر 1396

تبلیغات

روزگار
خانه » اس ام اس پ نه پ » اس ام اس های خنده دار و بامزه پ نه پ و د نه د

اس ام اس های خنده دار و بامزه پ نه پ و د نه د

اس ام اس های خنده دار و بامزه پ نه پ و د نه د

اس ام اس های خنده دار و بامزه پ نه پ و د نه د

به دوستم ميگم من عاشق اين ماشين شاسي بلندام

ميگه منظورت پرادو و رونيزو ايناست؟

پ نه پ منظورم كاميونو تراكتورو ايناست

اس ام اس های خنده دار و بامزه پ نه پ و د نه د

دارم تراکِت پخش مي کنم تو خونه ي مردم

بعد يه زنه اومده ميگه آقا شما تراکت پخش مي کنيد؟

ميگم پ نه پ نقاشي کشيدم دارم ميندازم خونه مردم ، با اس ام اس بهم نمره بدن

اس ام اس های خنده دار و بامزه پ نه پ و د نه د

دارم فيلم گريه دار ميبينم

گريه ميکردم  مامانم اومده مي گه فيلمش گريه داره ؟

پ نه پ خنده داره من دارم گريه مي کنم کارگردانشو ضايع کنم !

اس ام اس های خنده دار و بامزه پ نه پ و د نه د

رفتم داروخونه کرم ترک پا بگيرم

مي گه واسه پا ميخواين؟
پ ن پ ميخوام در جهت از بين بردن ترک هاي کوير لوت گامي برداشته باشم

اس ام اس های خنده دار و بامزه پ نه پ و د نه د

رفته بودم باغمون، چند تا گلابی افتاده بود باغ همسایه رفتم اونارو بردارم

صاحبش اومده میگه رفتی بالا درخت تکوندیش؟

گفتم پ ن پ درخت رو گذاشتم رو ویبره بهش زنگ زدم اینطوری شد

اس ام اس های خنده دار و بامزه پ نه پ و د نه د

رفته بودم از یخچال میوه بردارم، بعد از چند لحظه آژیر هوشمندش بلند شد

مامانم داد زده میگه در یخچالو باز كردی؟

گفتم پ نه پ آژیر قرمزه جنگ شده

اس ام اس های خنده دار و بامزه پ نه پ و د نه د

با یه دسته پول رفتم بانک

کارمند میگه میخوای بریزی به حساب ؟

گفتم پ ن پ عاشقتم اومدم بریزم به پات

اس ام اس های خنده دار و بامزه پ نه پ و د نه د

وسط تابستون رفتم به مدرسه سر بزنم

ناظممون میگه : اومدی ببینی معلمای سال دیگه تون کین؟

گفتم : پـَـ نـَـ پـَـ اومدم بشینم سر کلاس درس

اس ام اس های خنده دار و بامزه پ نه پ و د نه د

داشتم آهنگو هی جلو عقب میکردم که تکست آهنگو بنویسم

دوستم میگه: تویی هی آهنگو جلو عقب میکنی؟

میگم  پ نه پ خواننده رو این قسمتش خیلی تاکیید داره

اس ام اس های خنده دار و بامزه پ نه پ و د نه د

مامانم میگه ۳۰ سالت شده نمی‌خوای سر و سامون بگیری

میگم یعنی‌ زن بگیرم؟

میگه پـَـ نـَـ پـَـ 12 ساعت کمه ۲۴ ساعته برو تو اینترنت باعث افتخار ما و فامیل شو

اس ام اس های خنده دار و بامزه پ نه پ و د نه د

سگ افتاده دنبالم داشتم فرار میکردم

دوستم گفت سگ افتاده دنبالت

پـَـ نـَـ پـَـ مسابقه دوه میخوام اول شم

اس ام اس های خنده دار و بامزه پ نه پ و د نه د

دارم از شرکت میام بیروون میگم خداحافظ

میگه داری میری ؟

پـَـ نـَـ پـَـ  دارم میام

اس ام اس های خنده دار و بامزه پ نه پ و د نه د

داشتم چایی می خوردم رفیقم یه مگسا زد صاف افتاد توی چایی

گفت : آخ افتاد تو چاییت؟

گفتم پـَـ نـَـ پـَـ خودش پرید اینتو یه دست به آب برسونه

اس ام اس های خنده دار و بامزه پ نه پ و د نه د

داریم راه میریم با دوستام پام پیچ خورده خوردم زمین میگه کمک می‌خوای؟

میگم پـَـ نَ پـَـ شماها خودتونو نجات بدین من اینجا میمونم مقاومت می‌کنم بریییید برییییییید

اس ام اس های خنده دار و بامزه پ نه پ و د نه د

اسپری سوسک کش زدم به سوسکه، سوسکه افتاده به پشت دست و پا میزنه

هم خونه ایم اومده میگه داره جون میده..؟

پـَـَـ نَ پـَـَــــ قیافه تورو دیده از خنده ریسه رفته

اس ام اس های خنده دار و بامزه پ نه پ و د نه د

داريم 10 نفري بازي شبکه اي مي کنيم

اومده ميگه جدي حال ميده؟

گفتم پَـــ نَ‌‌ پَـــ عذاب داره  ولی ما اسکوليم !

اس ام اس های خنده دار و بامزه پ نه پ و د نه د

رفتم بانک پول بگيرم

کارمنده ميگه پول رو ميبرين؟

گفتم پَـــ نَ‌‌ پَـــ ميخوام وايسم اينجا هر کس رقصيد بريزم رو سرش

اس ام اس های خنده دار و بامزه پ نه پ و د نه د

رفتيم رستوران ، ميگم 2تا جوجه لطفا

ميگه جوجه کباب؟

گفتم پَـــ نَ‌‌ پَـــ ازين جوجه رنگيا ، يه قرمز بدين يه سبز

اس ام اس های خنده دار و بامزه پ نه پ و د نه د

به مامانم ميگم من ميرم کارواش

ميگه ماشينم ميبري؟

گفتم پَـــ نَ‌‌ پَـــ دارم ميرم اونجا دوش بگيرم

اس ام اس های خنده دار و بامزه پ نه پ و د نه د