پنج شنبه 2 آذر 1396

تبلیغات

روزگار
خانه » تست هوش و معما » تست هوش تصویری پیدا کردن مسیر روی عکس

تست هوش تصویری پیدا کردن مسیر روی عکس

تست هوش تصویری پیدا کردن مسیر روی عکس

تست هوش تصویری , تست هوش , معما

در شکل فوق، باید از یک نقطه شروع کنید، بدون اینکه از مسیری دوبار عبور کنید ( و البته حرکت شما باید بصورت پیوسته باشد) به نقطه شروع بازگردید به طوری که کل مسیر را پیموده باشید.

پاسخ تست هوش تصویری

تست هوش تصویری , تست هوش , معما

تست هوش تصویری پیدا کردن مسیر روی عکس