تبلیغات

3t21

تبلیغات

دوبیتی های بابا طاهر

عاشقانه ترین اشعار بابا طاهر

عاشقانه ترین اشعار بابا طاهر

عاشقانه ترین اشعار بابا طاهرنهالی کن سر از باغی برآرد ببارش هر کسی دستی برآرد برآرد باغبان از بیخ و از بن اگر بر جای میوه گوهر آرد عاشقانه ترین اشعار بابا طاهر غمت در سینه‌ی مو خانه دیره چو جغدی جای در ویرانه دیره فلک هم در دل تنگم نهد باز هر آن انده که در انبانه دیره عاشقانه ترین اشعار بابا طاهر کشم آهی که گردون پر شرر شی دل دیوانه‌ام دیوانه‌تر شی بترس از برق آه سوته دیلان که آه سوته دی...

ادامه مطلب

مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر

مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر

مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهراگر شیری اگر ببری اگر کور سرانجامت بود جا در ته گور تنت در خاک باشد سفره گستر بگردش موش و مار و عقرب و مور مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر عزیزا ما گرفتار دو دردیم یکی عشق و دگر در دهر فردیم نصیب کس مباد این غم که ما راست جمالت یک نظر نادیده مردیم مجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر اگر یار مرا دیدی به خلوت بگو ای بی‌وفا ای بیمروت ...

ادامه مطلب

دو بیت های عاشقانه باباطاهر Baba Taher

دو بیت های عاشقانه باباطاهر Baba Taher

دو بیت های عاشقانه باباطاهر Baba Taherزدل مهر تو ای مه رفتنی نی غم عشقت بهر کس گفتنی نی ولیکن شعله مهر و محبت میان مردمان بنهفتنی نی دو بیت های عاشقانه باباطاهر Baba Taher دلا اصلا نترسی از ره دور دلا اصلا نترسی از ته گور دلا اصلا نمیترسی که روزی شوی بنگاه مار و لانه‌ی مور دو بیت های عاشقانه باباطاهر Baba Taher حرامم بی ته بی آلاله و گل حرامم بی ته بی آواز بلبل حرامم بی اگر بی ته نشینم کشم د...

ادامه مطلب

دوبیتی های زیبا و عاشقانه بابا طاهر

دوبیتی های زیبا و عاشقانه بابا طاهر

دوبیتی های زیبا و عاشقانه بابا طاهرچه باغ است اینکه دارش آذرینه چه دشت است اینکه خونخوارش زمینه مگر بوم و بر سنگین دلان است مگر صحرای عشق نازنینه دوبیتی های زیبا و عاشقانه بابا طاهر کجا بی جای ته ای بر همه شاه که مو آیم بدانجا از همه راه همه جا جای ته مو کور باطن غلط گفتم غلط استغفرالله دوبیتی های زیبا و عاشقانه بابا طاهر کسیکه ره بفریادم برد نی خبر بر سرو آزادم برد نی همه خوبان عالم جمع گ...

ادامه مطلب

دوبیتی های بابا طاهر

دوبیتی های بابا طاهر

دوبیتی های بابا طاهرغم عشق تو مادر زاد دیرم نه از آموزش استاد دیرم بدان شادم که از یمن غم تو خراب آباد دل آباد دیرم دوبیتی های بابا طاهر الهی سوز عشقت بیشتر کن دل ریشم ز دردت ریشتر کن ازین غم گر دمی فارغ نشینم بجانم صد هزاران نیشتر کن دوبیتی های بابا طاهر غمم بی حد و دردم بی شماره فغان کاین درد مو درمان نداره خداوندا ندونه ناصح مو که فریاد دلم بی‌اختیاره دوبیتی های بابا طاهر عزیزان از ...

ادامه مطلب

سری جدید دوبیتی های عاشقانه و رمانتیک بابا طاهر

سری جدید دوبیتی های عاشقانه و رمانتیک بابا طاهر

سری جدید دوبیتی های عاشقانه و رمانتیک بابا طاهرغریبی بس مرا دلگیر دارد فلک بر گردنم زنجیر دارد فلک از گردنم زنجیر بردار که غربت خاک دامنگیر دارد دوبیتی های احساسی و رمانتیک بابا طاهر هر آن دلبر که چشم مست دیره هزاران دل چو ما پا بست دیره میان عاشقان آن ماه سیما چو شعر مو بلند و پست دیره دوبیتی های احساسی و رمانتیک بابا طاهر قضا رمزی زچشمان خمارش قدر سری ز زلف مشگبارش مه و مهر آیتی ز آنرو...

ادامه مطلب

اشعار عاشقانه و احساسی بابا طاهر همدانی

اشعار عاشقانه و احساسی بابا طاهر همدانی

اشعار عاشقانه و احساسی بابا طاهر همدانیگلی که خود بدادم پیچ و تابش باشک دیدگانم دادم آبش درین گلشن خدایا کی روا بی گل از مو دیگری گیرد گلابش اشعار عاشقانه و احساسی بابا طاهر همدانی زعشقت آتشی در بوته دیرم در آن آتش دل و جان سوته دیرم سگت ار پا نهد بر چشمم ایدوست بمژگان خاک پایش روته دیرم اشعار عاشقانه و احساسی بابا طاهر همدانی به آهی گنبد خضرا بسوجم فلک را جمله سر تا پا بسوجم بسوجم ار نه...

ادامه مطلب

عاشقانه های بابا طاهر

عاشقانه های بابا طاهر

عاشقانه های بابا طاهردرین بوم و برانم پرورش نه شوانم جا و روزانم خورش نه سری دیرم که مغزی اندرو نه تنی دیرم که پروای سرش نه عاشقانه های بابا طاهر مو را درد دلم خو کرده واته ندونی درد دل ای بیوفا ته بوره مو سوته دل واته سپارم ته ذونی با دل و دل ذونه با ته عاشقانه های بابا طاهر بدنیا مو نوینم کام بی ته بدس هرگز نگیرم جام بی ته بلرزم روز و شو چون بید مجنون ندارم یک نفس آرام بی ته عاشقانه ...

ادامه مطلب

شعرهای دوبیتی باباطاهر همدانی

شعرهای دوبیتی باباطاهر همدانی

شعرهای دوبیتی باباطاهر همدانیقدح بر گیرم و سیر گلان شم بطرف سبزه و آب روان شم دو سه جامی زنم با شادکامی وایم مست و بسیرلالیان شم شعرهای دوبیتی باباطاهر همدانی مو از جور بتان دل ریش دیرم زلاله داغ بر دل بیش دیرم چو فردا نامه خوانان نامه خوانند من شرمنده سر در پیش دیرم شعرهای دوبیتی باباطاهر همدانی دیم آلاله‌ای در دامن خار واتم آلالیا کی چینمت بار بگفتا باغبان معذور میدار درخت دوستی دیر آور...

ادامه مطلب

سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر

سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر

سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهرزدست مو کشیدی باز دامان ز کردارت نبی یک جو پشیمان روم آخر بدامانی زنم دست که تا از وی رسد کارم بسامان سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر دلم تنگ ندانم صبر کردن زدلتنگی بوم راضی بمردن ز شرم روی ته مو در حجابم ندانم عرض حالم واته کردن سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر آنکه بی خان و بی مانه منم من آنکه بر گشته سامانه منم من آنکه شادم...

ادامه مطلب

زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی

زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی

زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانیمو احوالم خرابه گر تو جویی جگر بندم کبابه گر تو جویی ته که رفتی و یار نو گرفتی قیامت هم حسابه گر تو جویی زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی زخور این چهره‌ات افروته‌تر بی تیر عشقت بجانم روته‌تر بی مرا اختر بود خال سیاهت ز مو یارا که اختر سوته‌تر بی زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی مرا دیوانه و شیدا ته دیری مرا سرگشته و رسوا ته دیری نم...

ادامه مطلب

بهترین دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر همدانی

بهترین دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر همدانی

بهترین دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر همدانیدوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهردل مو غیرته دلبر نگیره بجای جوهری جوهر نگیره دل مو سوته و مهر ته آذر نبی ناسوته آذر در نگیره دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر نذونم لوت و عریانم که کرده خودم جلاد و بیجونم که کرده بده خنجر که تا سینه کنم چاک ببینم عشق بر جونم چه کرده دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر دو چشمم را ته خون پالا کنی ته کلاه عقلم ا...

ادامه مطلب

دوبیتی های عاشقانه و عارفانه بابا طاهر

دوبیتی های عاشقانه و عارفانه بابا طاهر

دوبیتی های عاشقانه و عارفانه بابا طاهردوبیتی های عاشقانه و عارفانه بابا طاهر نپنداری که زندان خوشترم بی سرم بو گوی میدان خوشترم بی چو گلخن تار و تاریکه به چشمم گلستان بی ته زندان خوشترم بی دوبیتی های عاشقانه و عارفانه بابا طاهر ز بیداد فلک یارون امان بی امان جستن روز آخرزمان بی اگر پاره کرم یخه بجا بو که وامو آسمان پرسرگران بی دوبیتی های عاشقانه و عارفانه بابا طاهر در اشکم بدامان ریته اولی ...

ادامه مطلب

شعرهای کوتاه و ناب باباطاهر همدانی

شعرهای کوتاه و ناب باباطاهر همدانی

شعرهای کوتاه و ناب باباطاهر همدانیاشعار و دوبیتی های باباطاهر baba taher • دیم یک عندلیب خوشنوایی که می‌نالید وقت صبحگاهی بشاخ گلبنی با گل همی گفت که یارا بی وفایی بی وفایی • اشعار و دوبیتی های باباطاهر baba taher • به قبرستان گذر کردم صباحی شنیدم ناله و افغان و آهی شنیدم کله‌ای با خاک می‌گفت که این دنیا نمی‌ارزد بکاهی • اشعار و دوبیتی های باباطاهر baba taher • هر آنکس مال و جاهش بیشتر بی دلش...

ادامه مطلب

دیوان دو بیتی های باباطاهر همدانی

دیوان دو بیتی های باباطاهر همدانی

دیوان کامل دو بیتی های باباطاهر همدانی««« دیوان دو بیتی های باباطاهر همدانی »»» نوای ناله غم اندوته ذونه عیار قلب و خالص بوته ذونه بیا سوته دلان با هم بنالیم که قدر سوته دل دل سوته ذونه ««« دیوان دو بیتی های باباطاهر همدانی »»»ادامه مطلب ...

ادامه مطلب