تبلیغات

3t21

تبلیغات

دوبیتی های فایز دشتی

سری جدید از اشعار زیبا و عاشقانه فایز دشتستانی

سری جدید از اشعار زیبا و عاشقانه فایز دشتستانی

سری جدید از اشعار زیبا و عاشقانه فایز دشتستانیبدست آن بت طاووس زیبــا میان عاشقان شد فتنه برپا دل فایز همیشه در هراس است که ما کشته شویم و یار رسوا اشعار زیبا و عاشقانه فایز دشتستانی به زیر پرده آن روی دل آرا بود چون شمع درفانوس پیدا دل فایز چو پروانه به دورش مدامش سوختن باشد تمنـا اشعار زیبا و عاشقانه فایز دشتستانی بگو آن قاصد نیکولقــا را ببر بر دوستان پیغام مـا را همان ساعت که دیدی یار فا...

ادامه مطلب