تبلیغات

3t21

تبلیغات

تست هوش و معما

تست هوش سخت تصویری قرار دادن گزینه مناسب با جواب

تست هوش سخت تصویری قرار دادن گزینه مناسب با جواب

تست هوش سخت تصویری قرار دادن گزینه مناسب با جواب به تصویر بالا نگاه کنید و از ارتباط بین آنها گزینه صحیح را پیدا کنید ؟ به نظر شما کدام گزینه از 4 گزینه بالا ، مسئله تست هوش را کامل می کند ؟↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ پاسخ تست هوش : پاسخ گزینه B است.تست هوش سخت تصویری قرار دادن گزینه مناسب با جواب ...

ادامه مطلب

تست هوش تصویری پیدا کردن تفاوت میان دو تصویر حیوانات و مزرعه

تست هوش تصویری پیدا کردن تفاوت میان دو تصویر حیوانات و مزرعه

تست هوش تصویری پیدا کردن تفاوت میان دو تصویر حیوانات و مزرعهتست هوش تصویری اختلافات دو تصویر را پیدا کنید !تست هوش تصویری مزرعه پایینی و مزرعه بالایی چند اختلاف دارند ؟ آیا شما توانایی پیدا کردن اختلافات تصاویر را دارید ؟ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ پاسخ تست هوش تصویری اولپاسخ تست هوش تصویری دومتست هوش تصویری پیدا کردن تفاوت میان دو تصویر حیوانات و مزر...

ادامه مطلب

تست هوش تصویری و مشکل ابرهای خالدار با جواب

تست هوش تصویری و مشکل ابرهای خالدار با جواب

تست هوش تصویری و مشکل ابرهای خالدار با جواب معما با جواب تعدادی ابر خالدار وجود دارند. این ابرها از لحاظ منطقی با هم در ارتباطند. آیا می توانید با کشف این روابط، مشخص کنید بجای علامت سؤال، کدام ابر باید جایگزین شود؟ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊  ◊◊◊ ◊◊◊ پاسخ تست هوش : ابر شماره 4 در هر سطر و ستون، ابر سوم، حاصل برآیند دو ابر دیگر است به شرح زیر: اشتراکات دو ابر اول، در ابر سوم باقی می مانند (غیرمشترک ها حذف می شوند) و در ابر سوم، خال های سیاه به سفید تبدیل می شوند و برعکس. تست هوش تصویری و مشکل ابرهای خالدار با جواب ...

ادامه مطلب

تست هوش تصویری پیدا کردن قیمت عتیقه های گران قیمت

تست هوش تصویری پیدا کردن قیمت عتیقه های گران قیمت

تست هوش تصویری پیدا کردن قیمت عتیقه های گران قیمتتست هوش عتیقه های گران قیمت با جواب در یک عتیقه فروشی، چند شیء عتیقه گرانقیمت وجود دارد. ترکیب برخی از حالت های ممکن این اشیاء و قیمت مربوطه، مشخص شده است. آیا می توانید در سریعترین زمان ممکن بگویید ارزش حالت آخر، چقدر است؟ جواب تست هوش در پایین همین صفحه ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ پاسخ تست هو...

ادامه مطلب

تست هوش تصویری جدید و سخت تفاوت های تصاویر را بیابید

تست هوش تصویری جدید و سخت تفاوت های تصاویر را بیابید

تست هوش تصویری جدید و سخت تفاوت های تصاویر را بیابید تست هوش تفاوت های میان عکس ها را بیابید . به نظر شما تصویر بالایی و تصویر پایینی چند اختلاف دارند ؟ می توانید اختلافات تصاویر را بیابید ؟!! جواب تست هوش »»» در پایین همین مطلب • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • تست هوش پاسخ تست هوش تفاوت ها را بیابید تست هوش تست هوش جدید و جالب تصویری و معمایی تست هوش تصویری جدید و سخت تفا...

ادامه مطلب

تست هوش تصویری پیدا کردن حلقه های غیرمتصل

تست هوش تصویری پیدا کردن حلقه های غیرمتصل

تست هوش تصویری پیدا کردن حلقه های غیرمتصل تست هوش تصویری جالب تعدادی حلقه مربعی شکل داریم. اکثر حلقه ها به یک یا چند حلقه دیگر متصل هستند. البته نه همه آنها. به نظر شما چند حلقه داریم که هیچ اتصالی با حلقه های دیگر ندارد؟ . . . . . . . . . . . . . . . . پاسخ تست هوش تصویری حلقه های نامتصل سه حلقه : حلقه های 17، 19 و 23 تست هوش تصویری پیدا کردن حلقه های غیرمتصل ...

ادامه مطلب

تست هوش تصویری پیدا کردن مسیر روی عکس

تست هوش تصویری پیدا کردن مسیر روی عکس

تست هوش تصویری پیدا کردن مسیر روی عکس در شکل فوق، باید از یک نقطه شروع کنید، بدون اینکه از مسیری دوبار عبور کنید ( و البته حرکت شما باید بصورت پیوسته باشد) به نقطه شروع بازگردید به طوری که کل مسیر را پیموده باشید. … … … … … … … … … … … … … … … … … پاسخ تست هوش تصویری تست هوش تصویری پیدا کردن مسیر روی عکس ...

ادامه مطلب

تست هوش جالب توپ های داخل محفظه

تست هوش جالب توپ های داخل محفظه

تست هوش جالب توپ های داخل محفظه9 توپ داریم که یکی با بقیه متفاوت است. می خواهیم این گوی را از سمت چپ، به سمت راست محفظه منتقل کنیم، البته با کمترین حرکت ممکن. چند حرکت لازم است تا این انتقال انجام شود؟ . . . . . . . . . پاسخ تست هوش : 7 بار تست هوش جالب توپ های داخل محفظه منبع:ihoosh.ir...

ادامه مطلب

تست هوش جالب حذف گزینه متفاوت

تست هوش جالب حذف گزینه متفاوت

تست هوش جدید | تست هوش حذف گزینه متفاوتنمکستان » با این تست هوش به ظاهر ساده هوش خود را محکی بزنید ، باید گزینه ای که با دیگر شکل ها متفاوت است را بیابید ! به تصویر بالا نگاه کنید. یکی از 9 گزینه ای که می بینید باید از بین گزینه ها حذف شود. آیا می توانید بگویید کدامیک و چرا؟ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊ پاسخ تست هوش ::: گزینه 3 شکل های این سوال، دو به دو، مکمل هم هستند ، بجز گزینه 3 ...

ادامه مطلب

تست هوش تصویری تفاوت عکس ها را بیابید

تست هوش تصویری تفاوت عکس ها را بیابید

تست هوش تفاوت عکس | تست هوش و معما | تست هوش تصویری نمکستان » تست هوش تصویری تفاوت ها را بیابید … در تصویر این پدر و پسر اختلافاتی وجود دارد ! اگر نتوانستید تمام اختلافات عکس را بیابید با پایین همین صفحه مراجعه نمایید ! ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓تست هوش تصویری تفاوت عکس ها را بیابید منابع : بیتوته beytoote.com ...

ادامه مطلب

تست هوش حذف یکی از شش ضلعی ها

تست هوش حذف یکی از شش ضلعی ها

تست هوش حذف یکی از شش ضلعی هانمکستان » تست هوش جالب حذف یکی از شش ضلعی ها ، در ادامه با ما همراه باشید در تصویر بالا هفت عدد شش ضلعی داریم و می خواهیم یکی از آنها را حذف کنیم. با دقت تصویر را بررسی کنید ، حالا به نظر شما کدامیک باید حذف شود و چرا؟ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ پاسخ تست هوششکل C اشکال داده شده، دو به دو مشابهند A,E B,F D,g و بنابراین شکل C حذف خواهد شد. توجه کنید که همه شکل ...

ادامه مطلب