تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس دروغ

اس ام اس و جملات زیبا با موضوع دروغ

اس ام اس و جملات زیبا با موضوع دروغ

اس ام اس و جملات زیبا با موضوع دروغ«« اس ام اس زیبا در مورد دروغ »» به دروغ هایش عادت کرده بودم فقط از این میسوختم که برای اثباتش میگفت : به مرگ تو «« اس ام اس زیبا در مورد دروغ »» این روزها چه خوب گناه خود را توجیه می کنند کسی دروغ نمی گوید ، دروغ را تایپ می کنند «« اس ام اس زیبا در مورد دروغ »» دروغ بگو تا باورت کنند! آب زیر کاه باش تا بهت اعتماد کنند بی غیرت باش تا آزادی حس کنند خیانت هایشان را ...

ادامه مطلب