پنج شنبه 2 آذر 1396

تبلیغات

روزگار
خانه » مطالب و عکس های جالب » سیب عجیب و غریب + عکس ها

سیب عجیب و غریب + عکس ها

سیب عجیب و غریب + عکس ها

سیب عجیب و غریب + عکس ها

سیب عجیب و غریب + عکس ها

عکس های جالب از یک سیب حیرت انگیز با دو رنگ زرد و قرمز

این سیب جالب و حیرت انگیز در کشور تاسمانیا پرورش یافته است

این سیب جالب و حیرت انگیز در کشور تاسمانیا پرورش یافته است

ظاهرا این گونه از سیب از طریق پیوند دو گونه متداول سیب در این کشور رشد یافته است

ظاهرا این گونه از سیب از طریق پیوند دو گونه متداول سیب در این کشور رشد یافته است

ظاهرا این گونه از سیب از طریق پیوند دو گونه متداول سیب در این کشور رشد یافته است

سیب عجیب و غریب + عکس ها