تبلیغات

خانه » آوای انتظار همراه اول » آرشیو تمام کدهای آوای انتظار همراه اول مقام معظم رهبری

تبلیغات

3t21

تبلیغات

آرشیو تمام کدهای آوای انتظار همراه اول مقام معظم رهبری

تاریخ انتشار : 30 مرداد 1395 - 12:52

آوای انتظار همراه اول مقام معظم رهبری | آوای انتظار همراه اول

آوای انتظار همراه اول مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار جدید امام خامنه ای

کد آوای انتظار : 76088

نام اثر : شهدای شاهرود

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار جدید رهبری

کد آوای انتظار : 73417

نام اثر : نماز با حال حضور

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار امام خامنه ای

کد آوای انتظار : 73127

نام اثر : نماز با توجه

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار رهبر معظم انقلاب

کد آوای انتظار : 73126

نام اثر : وحدت

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

پیشواز همراه اول رهبر انقلاب

کد آوای انتظار : 73125

نام اثر : قیام

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آهنگ پیشواز سید علی خامنه ای

کد آوای انتظار : 73124

نام اثر : قرآن

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار جدید رهبر انقلاب

کد آوای انتظار : 73123

نام اثر : شهید آوینی

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار جدید رهبری

کد آوای انتظار : 73122

نام اثر : راه شهدا

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار امام خامنه ای

کد آوای انتظار : 73121

نام اثر : فرهنگ ایرانی

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار رهبر معظم انقلاب

کد آوای انتظار : 73120

نام اثر : ازدواج

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

پیشواز همراه اول رهبر انقلاب

کد آوای انتظار : 73119

نام اثر : پیشرفت کشور

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آهنگ پیشواز سید علی خامنه ای

کد آوای انتظار : 73118

نام اثر : استقامت

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار جدید رهبری

کد آوای انتظار : 73117

نام اثر : علم

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار امام خامنه ای

کد آوای انتظار : 73116

نام اثر : بسیج شبیه افسانه

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار رهبر معظم انقلاب

کد آوای انتظار : 73115

نام اثر : بسیج خار چشم دشمن

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

پیشواز همراه اول رهبر انقلاب

کد آوای انتظار : 73114

نام اثر : مکتب بسیج

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آهنگ پیشواز سید علی خامنه ای

کد آوای انتظار : 73113

نام اثر : بسیج

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار جدید رهبری

کد آوای انتظار : 73112

نام اثر : عظمت زن 2

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار امام خامنه ای

کد آوای انتظار : 73111

نام اثر : عظمت زن

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار رهبر معظم انقلاب

کد آوای انتظار : 73110

نام اثر : ارزش حجاب

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

پیشواز همراه اول رهبر انقلاب

کد آوای انتظار : 73109

نام اثر : حجاب

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار جدید رهبری

کد آوای انتظار : 73108

نام اثر : بی اعتماد به آمریکا

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار امام خامنه ای

کد آوای انتظار : 73107

نام اثر : توجه در نماز

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار رهبر معظم انقلاب

کد آوای انتظار : 73106

نام اثر : تقوا 2

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

پیشواز همراه اول رهبر انقلاب

کد آوای انتظار : 73105

نام اثر : روش امیرالمومنین

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آهنگ پیشواز سید علی خامنه ای

کد آوای انتظار : 73104

نام اثر : جنگ

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار جدید رهبری

کد آوای انتظار : 73103

نام اثر : جاهلیت مدرن

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار امام خامنه ای

کد آوای انتظار : 73102

نام اثر : خطر

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار رهبر معظم انقلاب

کد آوای انتظار : 73101

نام اثر : ایستادگی در راه خدا

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

پیشواز همراه اول رهبر انقلاب

کد آوای انتظار : 73100

نام اثر : قناعت

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار جدید رهبری

کد آوای انتظار : 73099

نام اثر : دشمن

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار امام خامنه ای

کد آوای انتظار : 73098

نام اثر : حفظ ایمان

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار رهبر معظم انقلاب

کد آوای انتظار : 73097

نام اثر : یا علی (ع)

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

پیشواز همراه اول رهبر انقلاب

کد آوای انتظار : 73096

نام اثر : تا بهشت

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار جدید رهبری

کد آوای انتظار : 73095

نام اثر : حق و حقیقت

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار امام خامنه ای

کد آوای انتظار : 73094

نام اثر : تغییر نظام اسلامی

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار رهبر معظم انقلاب

کد آوای انتظار : 73093

نام اثر : قتل علی (ع)

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

پیشواز همراه اول رهبر انقلاب

کد آوای انتظار : 73092

نام اثر : امیرالمومنین (ع) 2

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آهنگ پیشواز سید علی خامنه ای

کد آوای انتظار : 73091

نام اثر : امیرالمومنین (ع)

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار جدید رهبری

کد آوای انتظار : 66864

نام اثر : سلام آقا به معصومه

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار امام خامنه ای

کد آوای انتظار : 58663

نام اثر : شوق وصال

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار رهبر معظم انقلاب

کد آوای انتظار : 58662

نام اثر : بزم وصال تو

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

پیشواز همراه اول رهبر انقلاب

کد آوای انتظار : 50763

نام اثر : اصلاح الگوی مصرف

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آهنگ پیشواز سید علی خامنه ای

کد آوای انتظار : 47502

نام اثر : تکلیف اهمّ

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار جدید رهبری

کد آوای انتظار : 47501

نام اثر : رفتار امام حسین (ع)

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار امام خامنه ای

کد آوای انتظار : 47500

نام اثر : مبارزه با جهل و پستی

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار رهبر معظم انقلاب

کد آوای انتظار : 43414

نام اثر : امدادرسانی

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

پیشواز همراه اول رهبر انقلاب

کد آوای انتظار : 34728

نام اثر : توبه

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آهنگ پیشواز سید علی خامنه ای

کد آوای انتظار : 34727

نام اثر : رابطه با خدا

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار جدید رهبری

کد آوای انتظار : 34726

نام اثر : عمر

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار امام خامنه ای

کد آوای انتظار : 34725

نام اثر : ازدواج

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار رهبر معظم انقلاب

کد آوای انتظار : 34724

نام اثر : دوری از معنویت

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

پیشواز همراه اول رهبر انقلاب

کد آوای انتظار : 34723

نام اثر : ابا عبدالله

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آهنگ پیشواز سید علی خامنه ای

کد آوای انتظار : 32864

نام اثر : معلم

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار رهبر معظم انقلاب

کد آوای انتظار : 32863

نام اثر : ملتها باید نشان بدهند

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار رهبر معظم انقلاب

کد آوای انتظار : 32862

نام اثر : آمادگی حقیقی

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار رهبر معظم انقلاب

کد آوای انتظار : 32861

نام اثر : مردمی ترین نهاد

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار جدید رهبری

کد آوای انتظار : 32860

نام اثر : تولید ملی

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار امام خامنه ای

کد آوای انتظار : 32858

نام اثر : ملت ایران اثبات کردند

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار رهبر معظم انقلاب

کد آوای انتظار : 32857

نام اثر : ترس از ایران اسلامی

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

پیشواز همراه اول رهبر انقلاب

کد آوای انتظار : 32856

نام اثر : در راه پیشرفت

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آهنگ پیشواز سید علی خامنه ای

کد آوای انتظار : 32855

نام اثر : پدر امت

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار جدید رهبری

کد آوای انتظار : 32818

نام اثر : وجوب شرکت در انتخابات

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار امام خامنه ای

کد آوای انتظار : 32817

نام اثر : سرمایه گذاری عظیم

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار رهبر معظم انقلاب

کد آوای انتظار : 32816

نام اثر : امتیازات منهای ضعفها

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

پیشواز همراه اول رهبر انقلاب

کد آوای انتظار : 32815

نام اثر : التزام به قانون

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آهنگ پیشواز سید علی خامنه ای

کد آوای انتظار : 32814

نام اثر : اتکا به دلهای مردم

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار رهبر معظم انقلاب

کد آوای انتظار : 32781

نام اثر : وضعیت بدرو خیبر

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار جدید رهبری

کد آوای انتظار : 32780

نام اثر : تمدن متکی به معنویت

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار امام خامنه ای

کد آوای انتظار : 32779

نام اثر : قرآن و تدبر در آن

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار رهبر معظم انقلاب

کد آوای انتظار : 32778

نام اثر : عمل قرآنی

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

پیشواز همراه اول رهبر انقلاب

کد آوای انتظار : 32777

نام اثر : حل مشکلات با قرآن

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آهنگ پیشواز سید علی خامنه ای

کد آوای انتظار : 32776

نام اثر : در سایه قرآن

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار جدید رهبری

کد آوای انتظار : 32775

نام اثر : محبت و عقیده به قرآن

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار امام خامنه ای

کد آوای انتظار : 32774

نام اثر : وجهه دولت آمریکا

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار رهبر معظم انقلاب

کد آوای انتظار : 32773

نام اثر : توقف ممنوع

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

پیشواز همراه اول رهبر انقلاب

کد آوای انتظار : 32770

نام اثر : گامی به سمت خدا

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آهنگ پیشواز سید علی خامنه ای

کد آوای انتظار : 32769

نام اثر : فرهنگ مهاجم

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار جدید رهبری

کد آوای انتظار : 32768

نام اثر : استحکام نظام

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار امام خامنه ای

کد آوای انتظار : 32767

نام اثر : در راه افتخار

نام صاحب اثر : مقام معظم رهبری

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان namakstan.net

آوای انتظار همراه اول مقام معظم رهبری | آوای انتظار همراه اول


این مطلب مفید بود ؟
امتیاز 4.41 ( 269 رای )
اشتراک گذاری مطلب

تاکنون 8 نظر ثبت شده است.

 1. نظرات

  سلام آیا سایتی یا کدی هست که تکه ای ازسخنان رهبری راخودمان انتخاب کنیم برای اهنگ پیشوازمان
  متشکرم اگه هست بفرستید برام

 2. نظرات

  با سلام دعای حضرت آقا قبل از پخش اذان صبح که از رادیو قرآن را که پخش می شود ارسال نماید با سپاس

 3. نظرات

  با سلام لطفا آوای انتظار سخنان حضرت آقا را در مورد اعتقاد به شهادت را بفرستید.ممنون از شما

 4. نظرات

  سلام
  ممنون از زحماتتون
  اوای انتظار با صدای رهبر(هربلایی کز تو اید)ایرانسلی ها دارند ولی ما همراه اولی ها نداریم ممنون میشم اگه بزارید

 5. نظرات

  لطفا کد آهنگ پیشواز حضرت آقا که می گوید فانون حد فاصل حق و باطل … را برام بفرستید.
  تشکر
  یاحق

 6. نظرات

  سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میشه سخنان حضرت رو درباره امر به معروف بیان کرده برام بفرستین جزاکم اللہ خیرا.

 7. نظرات

  سلام میشه لطفی کنید کد آهنگ پیشواز سخنان امام عزیزو برام بفرستید ممنون میشم.

 8. نظرات

  سلام میشه لطفا آهنگ پیشواز سخنان و سفارش امام خامنه ای در مورد کانون های مساجد رو بذارید یا برام بفرستید
  ممنونم داشتمش حذف شده دیگه پیداش نمیکنم

باز نشر مطالب تنها با ذکر نام و آدرس سایت مجاز می باشد
بستن تبلیغ
بستن تبلیغ