یکشنبه 29 بهمن 1396

خرید اینترنتی لباس

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

خانه » قلقلک کلمات » مجموعه کاریکلماتور های جالب

مجموعه کاریکلماتور های جالب

مجموعه کاریکلماتور های جالب | قلقلک کلمات

مجموعه کاریکلماتور های جالب | قلقلک کلمات

تمام ارزها را در صرافی معامله می کردند،

بجز عرض معذرت!

کاریکلماتور های جالب

برای آنکه به بیراهه نروم،

پشت سر حقیقت راه می روم.

کاریکلماتور های جالب

دود ِ آتش

به چشم ِ آسمان می رود.

کاریکلماتور های جالب

بعضی ها برای به جایی رسیدن و بعضی ها بعد از به جایی رسیدن،

همه چیز را زیر پا می گذارند.

کاریکلماتور های جالب

کاش ماشین زندگی هم

دنده عقب داشت !

کاریکلماتور های جالب

اعداد درشت،

با صفرها رشد می کنند.

کاریکلماتور های جالب

وقتی آبله مرغان گرفتم، بیش از همه،

از خروس ها وحشت داشتم.

کاریکلماتور های جالب

اگر قلمم را بشکنند،

قلم پایم را می تراشم

و با آن می نویسم.

کاریکلماتور های جالب

فقط حرف های استاد ریاضیات

حرف حساب بود.

کاریکلماتور های جالب

میوه ی ِ درخت ِ خشکیده

هیزم است.

مجموعه کاریکلماتور های جالب

مراسم عروسی
<
برای ورود به کانال تلگرام 100 هزار نفری ما کلیک کنید