چهارشنبه 4 بهمن 1396

خرید اینترنتی لباس

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

خانه » اشعار حافظ » حافظ در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست

حافظ در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست

حافظ در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست

اشعار حافظ

اشعار حافظ

در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست

مست از می و میخواران از نرگس مستش مست

در نعل سمند او شکل مه نو پیدا

وز قد بلند او بالای صنوبر پست

آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست

وز بهر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست

شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست

و افغان ز نظربازان برخاست چو او بنشست

گر غالیه خوش بو شد در گیسوی او پیچید

ور وسمه کمانکش گشت در ابروی او پیوست

بازآی که بازآید عمر شده حافظ

هر چند که ناید باز تیری که بشد از شست

ارسال شده در دسته بندی : اشعار حافظ

حافظ در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست

حتما بخوانید :   شعر تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست
<