سه شنبه 3 بهمن 1396

خرید اینترنتی لباس

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

 
نمکستان
خانه » اس ام اس فلسفی » جملات فلسفی افلاطون

جملات فلسفی افلاطون

جملات فلسفی افلاطون

جملات فلسفی افلاطون

جملات فلسفی افلاطون

آنچه شایسته نیست به آرزو مخواه

و بدان که انتقام  خدا از بنده

به خشمِ بی رحمانه و بی حرمتی و سرزنش نبـُود

بلکه به متحول کردن و ادب کردن از فرط  عشق باشد

جملات فلسفی افلاطون

در جهان

یگانه مایه نیکبختی انسان محبت است

جملات فلسفی افلاطون

نیرومند ترین مردم کسی است

که بر خشم خود غلبه کند

زینت انسان به سه چیز است

علم ، محبت ، آزادی

جملات فلسفی افلاطون

عوام ثروتمندان را محترم می دانند

و خواص دانشمندان را

جملات فلسفی افلاطون

به عقیده من تنها موضوعی که شایسته است

مغز انسان را نگران بدارد آینده فرزندان اوست

و اندیشه این موضوع که چه کار کند تا فرزندان او خوشبخت شوند ؟

جملات فلسفی افلاطون

کسی که در ایام موفقیت و خوشی تو را ثنا گوید با آنچه در تو نیست

البته در روز ناسازی و اقتراق هم از دروغ و بهتان در حق تو دریغ نخواهد کرد

جملات فلسفی افلاطون

سزاوار است مرد عاقل هنگام تناول لذائذ یاد اورد

تلخی دوا را و زیاد نخورد

جملات فلسفی افلاطون

آنان که می خواهند خوب زندگی کنند

باید به حقیقت نزدیک بشوند

زیرا پس از میل به مقام حقیقت یابی است که

حتما بخوانید :   مسیج فلسفی سخنان دانشمندان

دست از غم و اندوه دنیا دست بر می دارند

جملات فلسفی افلاطون

درغگو از دروغگوی دیگر در حذر است

جملات فلسفی افلاطون

با دوست طوری رفتار کن که به حاکم محتاج نشوی

وبا دشمن طوری معامله نما که اگر کار به محاکمه کشید ظفر تو را باشد

جملات فلسفی افلاطون

از نزدیکی به کسی که

قادر به حفظ اسرار و رموز خود نیست پرهیز نما

جملات فلسفی افلاطون

برگرفته از جملات افلاطون

<