دوشنبه 29 آبان 1396

تبلیغات

تبلیغات

خانه » اس ام اس استقلال » اس ام اس و جوک های جالب برای طرفداران استقلال

اس ام اس و جوک های جالب برای طرفداران استقلال

اس ام اس و جوک های جالب برای طرفداران استقلال

اس ام اس و جوک های جالب برای طرفداران استقلال

اس ام اس استقلال

sms steghlal

خون سرخ بدون رگ هایی آبی لخته ای بیش نیست !

اس ام اس استقلال

sms steghlal

يادتون بمونه بالاست پرچم کي

مگه رتبه تون تو جدول زير ده ني

دقيقه اول  کي گل خورد از ما

بسه ديگه جمع کن برو لنگي

اس ام اس استقلال

sms steghlal

فرزاد پا طلايي لنگي ها چوبله کرد

اينو واسه ايمون کسي دوبله کرد؟

اس ام اس استقلال

sms steghlal

فرهاد پا طلايي

اميد تيم مايي

وقتي مياي تو ميدون

از لنگي ها پر شور

ديگه نمياد صدايي

اس ام اس استقلال

sms steghlal

آنروزها که فرهاد ، گل جاي تيشه ميز

آنروزها که خسرو ، در عشق ريشه ميزد

بي مجتبي به طوفان ، ما دل سپرده بوديم؟

با آندو از تو قرمز ، ما گل خورده بوديم ؟

اس ام اس استقلال

sms steghlal

آسمان غرق سرور مي شود

ناصر هم آغوش  ِنور مي شود

پر مي کشد به سوي روشني

آن مرغ عشق , ما دور مي شود

اس ام اس استقلال

sms steghlal

تابوت آبي دل هاي ما

بي دروازه بان و تور مي شود

وقتي حجازي مکه ي عشق

دعوت بهرام گور مي شود

اس ام اس استقلال

sms steghlal

هر وقت لاله هاي سرخ سر از خاک بيرون مي آورند

آسمان ِ آبي را بالاي سر ِ خود مي بينند

اس ام اس استقلال

sms steghlal

بديدم خواب ِ خوبي در شبانه

که لنگي جامي آورده به خانه

براي فتح جام ِ آسيايي

شدند خارج ز کشور بي بهانه

نديدم بين ِ آنها اختلافي

تمام ِ حرف ها هم عاشقانه

هماهنگ و پر از تکنيک و قدرت

حريف در قوطي و در استوانه

مربي هم ارنج مي کرد رواني

تعويض هايش طلا و زيرکانه

عجب قاضي ِ ميدان بي طرف بود !

تمام ِ سوت هايش منصفانه

تماشاگر حريف را فحش نمي داد

شعارها از سماور بي نشانه

کسي در پرسپوليس آتش نمي ريخت

تمام ِ نقدها هم صادقانه

نبود ديگر حريفي بهر آنها

شدند با ، بارسا شانه شانه

حريفان را يکايک خار کردند

گرفتند جام ِ زرين قاطعانه

شتر در خواب بيند پنبه دانه

گهي لپ لپ خورد،گه دانه دانه

اس ام اس و جوک های جالب برای طرفداران استقلال