تبلیغات

تبلیغات

بایگانی برچسب ها: اشعار حافظ در مورد دوست

شعر تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست

شعر تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست

شعر تا سر زلف تو در دست نسیم افتادستتا سر زلف تو در دست نسیم افتادست دل سودازده از غصه دو نیم افتادست چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است لیکن این هست که این نسخه سقیم افتادست در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست نقطه دوده که در حلقه جیم افتادستادامه مطلب ...

ادامه مطلب

حافظ مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست

حافظ مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست

حافظ مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست حافظ مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مستکه به پیمانه کشی شهره شدم روز الستمن همان دم که وضو ساختم از چشمه عشقچارتکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست حافظ مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مستمی بده تا دهمت آگهی از سر قضاکه به روی که شدم عاشق و از بوی که مستکمر کوه کم است از کمر مور این جاناامید...

ادامه مطلب