تبلیغات

تبلیغات

بایگانی برچسب ها: اشعار حافظ در مورد عشق

شعر حافظ برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست

شعر حافظ برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست

شعر حافظ برو به کار خود ای واعظ این چه فریادستبرو به کار خود ای واعظ این چه فریادست مرا فتاد دل از ره تو را چه افتادست میان او که خدا آفریده است از هیچ دقیقه‌ایست که هیچ آفریده نگشادست به کام تا نرساند مرا لبش چون نای نصیحت همه عالم به گوش من بادستادامه مطلب ...

ادامه مطلب

حافظ مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست

حافظ مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست

حافظ مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست حافظ مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مستکه به پیمانه کشی شهره شدم روز الستمن همان دم که وضو ساختم از چشمه عشقچارتکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست حافظ مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مستمی بده تا دهمت آگهی از سر قضاکه به روی که شدم عاشق و از بوی که مستکمر کوه کم است از کمر مور این جاناامید...

ادامه مطلب