تبلیغات

تبلیغات

بایگانی برچسب ها: شعر استاد شهریار در مورد همدان

شعر طغرای امان از استاد شهریار

شعر طغرای امان از استاد شهریار

شعر طغرای امان از استاد شهریارآمد آن شاهد دل برده و جان بازآوردجانم از نو به تن آن جان جهان بازآورداشک غم پاک کن ای دیده که در جوی شبابآب رفته است که آن سرو روان بازآوردادامه مطلب

ادامه مطلب