سه شنبه 30 آبان 1396

تبلیغات

خانه » آشیو برچسب ها:اشعار شهریار در مورد جوانی

آشیو برچسب ها:اشعار شهریار در مورد جوانی

شعر شتاب شباب از استاد شهریار

شعر شتاب شباب از استاد شهریار

شعر شتاب شباب از استاد شهریار شباب عمر عجب با شتاب می گذرد بدین شتاب خدایا شباب می گذرد شباب و شاهد و گل مغتنم بود ساقی شتاب کن که جهان با شتاب می گذرد به چشم خود گذر عمر خویش می بینم نشسته ام لب جوئی و آب می گذرد

ادامه مطلب »

شعر وداع جوانی از استاد شهریار

شعر وداع جوانی از استاد شهریار

شعر وداع جوانی از استاد شهریار جوانی حسرتا با من وداع جاودانی کرد وداع جاودانی حسرتا با من جوانی کرد بهار زندگانی طی شد و کرد آفت ایام به من کاری که با سرو و سمن باد خزانی کرد

ادامه مطلب »

شعر رویای جوانی از استاد شهریار

شعر رویای جوانی از استاد شهریار

شعر رویای جوانی از استاد شهریار کاش پیوسته گل و سبزه و صحرا باشد گلرخان را سر گلگشت و تماشا باشد زلف دوشیزه گل باشد و غماز نسیم بلبل شیفته شوریده و شیدا باشد سر به صحرا نهد آشفته تر از باد بهار هر که با آن سر زلفش سر سودا باشد

ادامه مطلب »
Document