تبلیغات

تبلیغات

بایگانی برچسب ها: اشعار شهریار در مورد جوانی

شعر شتاب شباب از استاد شهریار

شعر شتاب شباب از استاد شهریار

شعر شتاب شباب از استاد شهریارشباب عمر عجب با شتاب می گذردبدین شتاب خدایا شباب می گذردشباب و شاهد و گل مغتنم بود ساقیشتاب کن که جهان با شتاب می گذردبه چشم خود گذر عمر خویش می بینم نشسته ام لب جوئی و آب می گذردادامه مطلب ...

ادامه مطلب

شعر وداع جوانی از استاد شهریار

شعر وداع جوانی از استاد شهریار

شعر وداع جوانی از استاد شهریارجوانی حسرتا با من وداع جاودانی کردوداع جاودانی حسرتا با من جوانی کردبهار زندگانی طی شد و کرد آفت ایامبه من کاری که با سرو و سمن باد خزانی کردادامه مطلب

ادامه مطلب

شعر رویای جوانی از استاد شهریار

شعر رویای جوانی از استاد شهریار

شعر رویای جوانی از استاد شهریارکاش پیوسته گل و سبزه و صحرا باشدگلرخان را سر گلگشت و تماشا باشدزلف دوشیزه گل باشد و غماز نسیمبلبل شیفته شوریده و شیدا باشدسر به صحرا نهد آشفته تر از باد بهارهر که با آن سر زلفش سر سودا باشدادامه مطلب...

ادامه مطلب