مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

بایگانی برچسب ها: روز معلم

اس ام اس های رسمی روز معلم 2016 SMS Teachers Day

اس ام اس های رسمی روز معلم 2016 SMS Teachers Day

اس ام اس روز معلم | اس ام اس های رسمی روز معلممعلم شاهکار مهربانی جلودار و همی سردارعشق است معلم شمع سوزان در محبت بسی او از خریداران عشق است اس ام اس روز معلم SMS Teacher’s Day معلم ریسمان عالمین است طنین روحبخش ماه عشق است معلم چون پدر بی خواب وبی تاب ازاین بابت که او مصداق عشق است اس ام اس روز معلم SMS Teachers Day اندیشه ام از تو سبز و آباد شده از جهل وغم این فکرتم آزاد شده در مکتب پاک و...

ادامه مطلب

مجموعه شعر و متن زیبای تبریک روز معلم 1395

مجموعه شعر و متن زیبای تبریک روز معلم 1395

اس ام اس روز معلم | شعر و متن زیبای تبریک روز معلمیک پدر بخشنده آب و گل است یک پدر روشنگر جان و دل است لیک اگر پرسی کدامین برترین آنکه دین آموزد و علم یقین روز معلم بر همه ی معلمان مبارک باد شعر و متن تبریک روز معلم Teachers Day از پدر گر قالب تن یافتیم از معلم جان روشن یافتیم ای معلم چون کنم توصیف تو چون خدا مشکل توان تعریف تو شعر و متن تبریک روز معلم Teachers Day اگر داری تو عقل و دا...

ادامه مطلب

پیامک های تبریک روز معلم انگلیسی با ترجمه فارسی

پیامک های تبریک روز معلم انگلیسی با ترجمه فارسی

اس ام اس روز معلم | پیامک های تبریک روز معلم انگلیسیDear Teacher Thanks for making us what we are today Happy teachers Day معلم عزیزم برای چیزی که امروز هستم از شما متشکرم روز معلم گرامی باد پیامک تبریک روز معلم Happy Teachers Day SMS Thank you teacher for guiding us, inspiring us Happy Teachers Day از اینکه مرا هدایت کردید از شما ممنونم معلمم الهام بخش من روزت مبارک پیامک تبریک روز معل...

ادامه مطلب

مجموعه جملات و اس ام اس های روز معلم 12 اردیبهشت 95

مجموعه جملات و اس ام اس های روز معلم 12 اردیبهشت 95

اس ام اس روز معلم | اس ام اس های روز معلممعلم پارچه ی لطیف زر بافتی است با تار محبت و پود علم دکتر سنگری اس ام اس روز معلم 12 اردیبهشتمعلمی شغل نیست هنر است ذوق است ، ایثار است ، عشق است و فداکاری اس ام اس روز معلم 12 اردیبهشت پادشاهی پسر به مکتب داد لوح سیمینش در کنار نهاد بر سر لوح او نوشته به زر جور استاد به ز مهر پدر روز معلم مبارک اس ام اس روز معلم 12 اردیبهشت معلم امانت داری است که امانت او غیر از هم...

ادامه مطلب