چهارشنبه 1 آذر 1396

تبلیغات

خانه » مطالب و عکس های جالب » چاق ترین قورباغه دنیا + عکس ها

چاق ترین قورباغه دنیا + عکس ها

چاق ترین قورباغه دنیا + عکس ها

چاق ترین قورباغه دنیا + عکس ها

چاق ترین قورباغه دنیا + عکس ها

مسئولین باغ وحش نام این قورباغه را خپل گذاشته اند

این قورباغه ی چاق همیشه در حال خوردن و استراحت است

چاق ترین قورباغه دنیا + عکس ها

چاق ترین قورباغه دنیا + عکس ها

گفتنیست خپل در باغ وحشی در کشور آلمان زندگی می کند