جمعه 3 آذر 1396

تبلیغات

تبلیغات

خانه » مطالب و عکس های جالب » گوجه فرنگی مشکی + عکس ها

گوجه فرنگی مشکی + عکس ها

رای براون نخستین کسی است که این میوه سیاه رنگ را تولید کرد

گوجه فرنگی مشکی + عکس ها

گوجه فرنگی مشکی + عکس ها

و برای یکی از دوستانش با پاکتی که بر روی آن گوجه فرنگی سیاه قید شده است، فرستاد

گوجه فرنگی مشکی + عکس ها

گوجه فرنگی مشکی + عکس ها

او توانسته حدود 60 گوجه فرنگی سیاه از سه بوته برداشت کند

گوجه فرنگی مشکی + عکس ها