با آدم دروغگو در رابطه چکار کنیم؟
با آدم دروغگو در رابطه چکار کنیم؟

چگونه با آدم دروغگو رفتار کنیم؟ نمکستان : یک دوست خوب هرگز دروغ نمی گوید. ۲ نوع دروغ وجود دارد، اولی دروغ های صاف و ساده است که به جایی نمی رسد مثل نوع ماشین، شغل و شغل پدر. و نوع دوم دروغ ها باعث می شود که ارتباط شما را با دوستان و عزیزانتان […]

چگونه با آدم دروغگو رفتار کنیم؟

با آدم دروغگو در رابطه چکار کنیم؟

نمکستان : یک دوست خوب هرگز دروغ نمی گوید. ۲ نوع دروغ وجود دارد، اولی دروغ های صاف و ساده است که به جایی نمی رسد مثل نوع ماشین، شغل و شغل پدر. و نوع دوم دروغ ها باعث می شود که ارتباط شما را با دوستان و عزیزانتان بهم بزند. بنابراین تشخیص نوع دروغ بسیار حائز اهمیت است و حتی مهم تر از آن این است که فکر کنیم چه نیازی به یک فرد دروغ گو در زندگی خود داریم.

حتما این ضرب المثل را شنیده ایید که می گوید: ” اگر شخصی برای بار اول به شما دروغ می گوید شما مقصر نیستید، اما اگر برای بار دوم به شما دروغ گفت شما مقصرید.” اما اگر نمی تخواهید با شخصی که به شما دروغ می گوید ارتباط خود قطع کنید این انتخاب شخصی شماست. بعد از این که از دروغگویی طرف مقابل خود اطمینان حاصل کردید به اون بفمانید که متوجه دروغ او شده ایید. برخی از ما نمی دانیم که این مسئله را چگونه به فرد بگوییم، که متوجه دروغ او را شده ایم.

با دوست دروغگوی خود در یک خلوت بنشینید و لیست دروغ هایی را که در مدت اخیر به شما گفته با دلایلی که می توانید به آن ها تکه کنید، برای اون بازگو کنید. یک مسئله مهم در این رابطه این است که حتما نیازی نیست که آن شخص از شما معذرت خواهی کند بلکه باید قبول کند که دروغ گفته است. زیرا در برخی اوقات قبول کردن یک اشتباه به منظور عذرخواهی است.

در مرحله بعدی به دوست خود بگویید که اگر شخص دیگری با شما چنین رفتاری انجام می داد، حتما با آن شخص قطع رابطه می کردید ولی به دلیل علاقه شما به این رابطه و اتفاقات خوبی که در این رابطه افتاده و ارزش های زیادی که رابطه برای شما دارد، ترجیح می دهید که رابطه خود را ادامه دهید. مشروط بر اینکه او نیز برای دوام رابطه دروغ های خود را کنار بگذارد.

همچنین بخوانید:  مواردی که شما را در رابطه خودخواه می کند!

با آدم دروغگو در رابطه چکار کنیم؟

با آدم دروغگو در رابطه چکار کنیم؟

منبع : نمکستان