آیا من با ازدواج کامل می شوم؟ ازدواج به علت ترس از تنهایی!
آیا من با ازدواج کامل می شوم؟ ازدواج به علت ترس از تنهایی!
این روزها خیلی از افراد در جامعه ما معتقد هستند که ازدواج مایه ی افتخار و سر افرازی خود و خانواده هایشان است. راه رسیدن به آرامش و یک تضمین عالی برای رفع تنهاییست.

نمکستان : از سری مطالب حوزه ازدواج و رابطه در نمکستان امروز با مبحث جدیدی خدمت شما هستیم. این روزها خیلی از افراد در جامعه ما معتقد هستند که ازدواج مایه ی افتخار و سر افرازی خود و خانواده هایشان است. راه رسیدن به آرامش و یک تضمین عالی برای رفع تنهاییست. معتقدند که آینده و پیری شان با ازدواج ضمانت میشود.

باید بدانیم که ازدواج در معنای درست و صحیح هیچ یک از تصورات ما نیست ازدواج در قالب صحیح خیلی هم خوب است اما مطمئن باشید که موضوع آنقدر مهمی نیست که اگر در زندگی شخصی رخ نداد مایه سرافکندگی و خجالت شخصی شود!

در کنار قضیه ی ازدواج ما باید بدانیم که که شاد بودن و خوشبخت بودن هر کدام از ما نمیتواند منوط به بودن زن یا شوهر در زندگی شخصیمان باشد. اتفاقا از نظر روانشناسی شخصی آمادگی ازدواج دارد که بلد باشد به خوبی از پس خود، حال بد و خوب خود بر بیاید. چرا که ما تا دوست داشتن و سرگرم کردن خود را بلد نباشیم چگونه ممکن است که شخص دیگری آن را به ما عطا کند!

آیا من با ازدواج کامل میشوم؟

اگر یک انسان خودش برای زندگی و آینده اش برنامه ای نداشته باشد چگونه میتواند به پیشرفت شخص دیگری کمک کند و همینطور شخص دیگری این هدف را به او ببخشد! یادتان باشد وقتی هدف شما از ازدواج فرار از تنهاییست، این ترس با خود ترس ها و اضطاب های دیگری را نیز همراه دارد.

کنترل کردن همسر، وابستگی بیمارگونه، انتظارهای غیرواقعبینانه، شک بیش از اندازه یا توجه بیش از اندازه به شخص، همگی آفت چنین ازدواجهایی میباشد. هیچ کس در زندگی مشترک نجات دهنده ی طرف مقابل خود نیست و نخواهد بود.

مطمعن باشید که اگر خودتان کنار خودتان باشید، هرگز تصمیمتان برای ازدواج ترس از تنهایی نخواهد بود. هر انسانی باید به این باور برسد که تنها حامی و نجات دهنده ی زندگی اش خودش است. اگر هر کدام از ما به این باور برسیم آنگاه است که تصمیم گیری در هر زمینه ای از جمله ازدواج برای ما آسانتر خواهد شد.

همچنین بخوانید:  پژوهش جدید نشان داد: مجرد ماندن کُشنده است!

آیا من با ازدواج کامل میشوم؟