آیا میدانید های عجیب Did you know that آیا می دانستید اسم فارسی تلویزیون دورنشان می باشد آیا میدانید های عجیب Did you know that آیا می دانستید فلاند بهترین آب آشامیدنی و هندوستان بدترین آب آشامیدنی را در دنیا داراست آیا میدانید های عجیب Did you know that آیا می دانستید مار ناشنواست و محیط اطراف […]

آیا میدانید های عجیب Did you know that

آیا میدانید های عجیب Did you know that

آیا میدانید های عجیب Did you know that

آیا می دانستید اسم فارسی تلویزیون دورنشان می باشد

آیا میدانید های عجیب Did you know that

آیا می دانستید فلاند بهترین آب آشامیدنی

و هندوستان بدترین آب آشامیدنی را در دنیا داراست

آیا میدانید های عجیب Did you know that

آیا می دانستید مار ناشنواست

و محیط اطراف خود را با ارتعاشاتی که از زمین می گیرد احساس می کند

آیا میدانید های عجیب Did you know that

آیا می دانستید کشور شیلی خشک ترین آب و هواى دنیا را دارد

آیا میدانید های عجیب Did you know that

آیا می دانستید روى هم رفته روزانه 75 میلیون بشکه نفت در جهان تولید می شود

آیا میدانید های عجیب Did you know that

آیا می دانستید از هر 8500 نفر فقط یک نفر قلبش در سمت راست هست

آیا میدانید های عجیب Did you know that

آیا می دانستید تقریبا 1 میلیارد از 6 میلیارد جمعیت جهان

دیدشان ضعیف است و احتیاج به عینک دارند

آیا میدانید های انسانها Did you know that

آیا می دانستید انسان در طول عمرش بین 30 تا 40 هزار لیتر ادرار می کند

آیا میدانید های کشورها Did you know that

آیا می دانستید کشور ژاپن بیش از 125 میلیون نفر جمعیت دارد

آیا میدانید های بازی ها Did you know that

آیا می دانستید بازى شطرنج یک بازى قدیمی که در

سال 500 میلادى در کشور هند ساخته شده است

آیا میدانید های گینس Did you know that

آیا می دانستید بلندترین موی سر دنیا 6 متر است

آیا میدانید های سیارات Did you know that

آیا می دانستید ماه در هر سال 4 سانتی متر از زمین دور می شود

آیا میدانید های سرعت Did you know that

آیا می دانستید یک انسان می تواند حداکثر با سرعت 40 کیلومتر در ساعت بدود

آیا میدانید های عنکبوت Did you know that

آیا می دانستید یک نوع عنکبوت می تواند 300 برابر وزن خودش را بلند کند

همچنین بخوانید:  آشنایی با تاریخ فوتبال جهان

آیا میدانید های انسان Did you know that

آیا می دانستید چشم انسان همانند یک دوربین 135 مگاپیکسلی است

آیا میدانید های عجیب Did you know that