آیا می دانستید که آیا می دانید که 350000 نوع کفشدوزک در جهان وجود دارد آیا می دانستید که آیا می دانید که رشد کودک در بهار بیشتر است آیا می دانستید که آیا می دانید که حلزون می تواند 3 سال بخوابد آیا می دانستید که آیا می دانید کهشن خیس از شن خشک سبک تر […]

آیا می دانستید که

آیا می دانستید که

آیا می دانستید که

آیا می دانید که 350000 نوع کفشدوزک در جهان وجود دارد

آیا می دانستید که

آیا می دانید که رشد کودک در بهار بیشتر است

آیا می دانستید که

آیا می دانید که حلزون می تواند 3 سال بخوابد

آیا می دانستید که

آیا می دانید کهشن خیس از شن خشک سبک تر است

آیا می دانستید که

آیا می دانید که فقط قورباغه های نر قورقور می کنن

آیا می دانستید که

آیا می دانید کهنام قدیمی کشور سویس هلوسیا بوده است

آیا می دانستید که

آیا می دانید که سلسله ساسانیان بین سال هاى 224 تا 631 میلادى حکومت می کردند

آیا می دانستید که

آیا می دانید که اولین کامپیوتر در سال 1942 در آمریکا ساخته شد

آیا می دانستید که

آیا می دانید که زالو در یک دفعه 2 تا 3 سانتیمتر مکعب خون می مکد و بعد از آن 1 سال چیزى نمیخورد

آیا می دانستید که

آیا می دانید که پودر سیب زمینی از خونریزی جلوگیری می کند

آیا می دانستید که

آیا می دانید که اگر به درخت نارگیل خوب رسیدگی شودسالیانه 100 عدد نارگیل می دهد

آیا می دانستید که

آیا می دانید که مریخ تقریبا نصف کره زمین می باشد

آیا می دانستید که

آیا می دانید که بچه هاى بین 3 تا 8 سال

نمی توانند بین تخیل و حقیقت مرزى را به درستی قائل باشند

آیا می دانستید که

آیا می دانید که کنه که حشره اى ریز است

می تواند 1 سال تمام بدون غذا زنده بماند

آیا می دانستید که