احادیث امام علی Sayings of Imam Ali
احادیث امام علی Sayings of Imam Ali

احادیث امام علی Sayings of Imam Ali حدیث امام علی ( ع) درباره ی مردم آزار بدترین مردم آنانند که نه از آنان امید نیکی می رود و نه مردم ازشر آنان ایمن ا ند احادیپ امام علی Sayings of Imam Ali حدیث امام علی ( ع) درباره سرپرستی یتیم سرپرست یتیم و بینوا از […]

احادیث امام علی Sayings of Imam Ali

احادیث امام علی Sayings of Imam Ali

حدیث امام علی ( ع) درباره ی مردم آزار

بدترین مردم آنانند که نه از آنان امید نیکی می رود و نه مردم ازشر آنان ایمن ا ند

احادیپ امام علی Sayings of Imam Ali

حدیث امام علی ( ع) درباره سرپرستی یتیم

سرپرست یتیم و بینوا از کسانی است که نزد خدا مورد احترام است

احادیپ امام علی Sayings of Imam Ali

حدیث امام علی ( ع) درباره تجارت و سود

هیچ تجارتی چون عمل صالح وهیچ سودی همچون ثواب نیست

احادیپ امام علی Sayings of Imam Ali

حدیث امام علی ( ع) درباره صداقت

ای مردم وفاداری با صداقت توام است

و من سپری نگهدارنده تر از آن نمی شناسم

احادیپ امام علی Sayings of Imam Ali

حدیث امام علی ( ع) درباره حجاب

پاداش مجاهد شهید در راه خدا بزرگتر از پاداش عفیف پاکدامنی نیست

که قدرت بر گناه دارد و آلوده نمی گرد همانا عفیف پاکدامن فرشته ای از فرشته هاست

احادیث امام علی Sayings of Imam Ali

حدیث امام علی ( ع) درباره دنیا و آخرت

دنیا برای رسیدن به آخرت آفریده شد

نه برای رسیدن به خود

احادیث امام علی Sayings of Imam Ali

حدیث امام علی ( ع) درباره بزرگواری

شایسته ترین مردم به بزرگواری آنکه بزرگواران را با او بسنجند

احادیث امام علی Sayings of Imam Ali

حدیث امام علی ( ع) درباره زهد

کسی که بر گذشته افسوس نخورد و به آینده شادمان نباشد

همه جوانب زهد را رعایت کرده است

احادیث امام علی Sayings of Imam Ali

حدیث امام علی ( ع) درباره خصلت ها

اگر در کسی خصلتی شگفت دیدید

همانند آن را نیز انتظار کشید

احادیث امام علی Sayings of Imam Ali

حدیث امام علی ( ع) درباره مصیبت

کسی که مصیبت های کوچک را بزرگ شمارد

خداوند او را به مصیبت های بزرگ مبتلا خواهد کرد

احادیث امام علی Sayings of Imam Ali

حدیث امام علی ( ع) درباره دوستی

همچنین بخوانید:  مجموعه ای از حدیث های قشنگ

دوری تو از آن کس که خواهان تواست نشانه کمبود بهره تو در دوستی است

و گرایش تو به آن کس که تو را نخواهد سبب خواری تو است

احادیث امام علی Sayings of Imam Ali