معجزه ای به نام ارتباط چشمی در روابط و با حضار و شنوندگان
معجزه ای به نام ارتباط چشمی در روابط و با حضار و شنوندگان

فواید حفظ ارتباط چشمی با شنونده نمکستان : تماس چشمی در حین صحبت کردن در واقع حکم یک دریچه ی انتقال احساسات برای شما را دارد که در هنگام صحبت کردن تمام احساس شما را به شنونده انتقال خواهد داد. در واقع تصور کنید کسی را صحبت میکند اما به شما نگاه نمیکند. طبیعتا این […]

فواید حفظ ارتباط چشمی با شنونده

معجزه ای به نام ارتباط چشمی در روابط، فواید حفظ ارتباط چشمی با شنونده

نمکستان : تماس چشمی در حین صحبت کردن در واقع حکم یک دریچه ی انتقال احساسات برای شما را دارد که در هنگام صحبت کردن تمام احساس شما را به شنونده انتقال خواهد داد. در واقع تصور کنید کسی را صحبت میکند اما به شما نگاه نمیکند. طبیعتا این حس به شما دست خواهد داد که شنوده بودن یا نبودن شما برای آن فرد اهمیت ندارد.

حتی در سخنرانی های بزرگ در سمینارها و مجمع ها عمومی و مهم، یکی از اصولی که به گوینده همیشه گوشزد میشود، حفظ آی کانتکت و یا همان ارتباط چشمی با شنوندگان و حضار است. ما در بخش روانشناسی نمکستان برای شما چند نمونه از فواید حفظ ارتباط چشمی با شنونده و حضار را آماده کرده ایم. با ما همراه باشید :

۱- یکی از ابزارهای مهم سیاستمداران در طول تاریخ برای سخنانی هایشان حفظ ارتباط چشمی با شنونده بوده، در واقع وقتی شما در هنگام صحبت کردن به چشمان طرف مقابلتان نگاه میکنید، کم کم متوجه خواهید شد که سرعت کلامتان پایین آمده و شمرده تر صحبت میکنید. این موضوع نشان دهنده ی آن است که کلام شما تاثیر گذار تر شده و تسلط بیشتری روی کلامتان دارید.

۲- وقتی در هنگام صحبت ارتباط چشمی قوی با شنونده داشته باشید، شنونده ی شما از یک شنونده ی ساکن و منفعل به یک شنونده ی فعال تبدیل خواهد شد.

۳- اگر در هنگام صحبت شما جسارت حفظ ارتباط چشمی با طرف مقابلتان و یا شنوندگانتان را نداشته باشید، از دید آن ها شما یک آدم بی اعتماد به نفس هستید که کنترلی بر خود ندارد.

۴- مطمعن باشید که اگر در حین صحبت تمایلی برای حفظ ارتباط چشمی از خود نشان ندهید، شنونده شما نیز این تمایل را نخواهد داشت.

۵- ارتباط چشمی قوی به شنونده این حس را القا میکند که من منتظر شنیدن عقاید تو نیز هستم و کل ماجرای سخنرانی را از یک برنامه کسل کننده به یک گفت و گوی دوستانه حتی در بعد وسیع تبدیل خواهد کرد.

همچنین بخوانید:  چه کسی در دعواهای زناشویی مقصر است؟

معجزه ای به نام ارتباط چشمی در روابط

معجزه ای به نام ارتباط چشمی در روابط

منبع : نمکستان