قبل از عروسیتان این کارها را انجام دهید تا استرستان کمتر شود!
قبل از عروسیتان این کارها را انجام دهید تا استرستان کمتر شود!

راه کارهای کم کردن استرس قبل از عروسی نمکستان : برگزار کردن یک عروسی و چیدن سور و سات آن کار بسیار دشوار و استرس آوری است. جدای مسائل مالی، مسائل مربوط به لباس عروسی، تشریفات و آرایشگاه نیز استرس ها و تنش های خاص خودشان را دارد. ما در این مطلب یک سری راه […]

راه کارهای کم کردن استرس قبل از عروسی

قبل از عروسیتان این کارها را انجام دهید تا استرستان کمتر شود!

نمکستان : برگزار کردن یک عروسی و چیدن سور و سات آن کار بسیار دشوار و استرس آوری است. جدای مسائل مالی، مسائل مربوط به لباس عروسی، تشریفات و آرایشگاه نیز استرس ها و تنش های خاص خودشان را دارد. ما در این مطلب یک سری راه حل به شما پیشنها میکنیم که با استفاده از آن ها میتوانید کمی از استرس های مراسم عروسیتان بکاهید. با ما همراه باشید تا ببینیم که این راه حل ها چه چیزهایی هستند :

هر کسی برای مراسم عروسی خود یک بودجه ای را در نظر میگیرد. شما هم باید همین کار را بکنید و با توجه به بودجه خودتان سه چیزی را که خیلی برایتان اهمیت دارد را در اولویت خودتان قرار دهید و برای موارد دیگر سعی کنید هزینه ی متوسطی را در نظر بگیرید.

pinterest و Instagram دو گزینه ای هستند که میتوانید بهترین ایده ها را برای روز عروسیتان از آن ها بگیرید. بنابراین سعی کنید که با استفاده از تحقیق ایده خاص خودتان را داشته باشید . یادتان باشد که هیچ گاه مراسم و خواسته هایتان را با با مراسم اشخاص دور و نزدیک خودتان قیاس نکنید.

برای برگزاری مراسم اختلاف نظرها همیشه پیش می آید. بنابراین در هنگام بروز اختلاف نظر سعی کنید تا آرامش خودتان را حفظ کنید و کم کم موارد را حل کنید.

برای اُپراتورهای مختلف مراسم عروسیتان مثل آرایشگاه، آتلیه، تالار، گل آرایی و غیره سعی کنید که مکان هایی را انتخاب کنید که قبلا کارشان را دیده اید و با محیط آن جا آشنایی داشته اید تا استرس کمتری از نا آشنایی بر روی شما وارد شود.

برنامه ریزی برای تشریفات مراسم از قبل یک امر بسیار ضروری و مهم است تا وقتی که نزدیک عروسی شده اید، دچار فشار و گنگی زیاد نشوید.

راه کارهای کم کردن استرس قبل از عروسی

قبل از عروسیتان این کارها را انجام دهید تا استرستان کمتر شود!

منبع : نمکستان