اس ام اس با موضوع خداوند | پیامک خدا
اس ام اس با موضوع خداوند | پیامک خدا

اس ام اس با موضوع خداوند | پیامک خدا خدایا گرچه تن پر ز گناهم وگرچه روی من بس شرمگین است ولی دانی خدایا این دل من که از شرم رخت سایه نشین است چگونه تاب دیدارت توانم که رویم از گناهم چرک وچین است اس ام اس با موضوع خداوند | پیامک خدا از […]

اس ام اس با موضوع خداوند | پیامک خدا

اس ام اس با موضوع خداوند | پیامک خدا

خدایا گرچه تن پر ز گناهم

وگرچه روی من بس شرمگین است

ولی دانی خدایا این دل من

که از شرم رخت سایه نشین است

چگونه تاب دیدارت توانم

که رویم از گناهم چرک وچین است

اس ام اس با موضوع خداوند | پیامک خدا

از فرش به عرش و از عرش به فرش می برد

پادشاه ابدی جهان هستی  خدا

اس ام اس با موضوع خداوند | پیامک خدا

پروردگارا شرمسارم از این همه ریا و دقل بازی

دل هایی که نور تورا ندیده اند اما زبان و ظاهر آنها تو را فریاد می زندژ

اس ام اس با موضوع خداوند | پیامک خدا

مهم نیست که چطور فکر می کنی

مهم این است که مقصود تو

مقصود من و مقصود همه ی انسان هاست

خدا این مقصود دوست داشتنی …

اس ام اس با موضوع خداوند | پیامک خدا

خدایا

اگر درمان تویی دردم فزون باد

وگر عشقی سهم من جنون باد

اس ام اس با موضوع خداوند | پیامک خدا

حضرت علی علیه السلام :

خداوند را بخاطر خوشنودی مردم خشمگین مکن

زیرا خداوند جای همه کس را می گیرد و کسی نمی تواند جای خداوند را بگیرد

اس ام اس با موضوع خداوند | پیامک خدا

دو قدرت وجود ندارد

تنها یک قدرت است

قدرت خدا !

اس ام اس با موضوع خداوند | پیامک خدا

گاهی تو را بزرگ می بینم و گاهی کوچک

این تو نیستی که بزرگ می شوی و کوچک

این منم که گاهی نزدیک می شوم و گاه دور

اس ام اس با موضوع خداوند | پیامک خدا

میشنود صدایی به کوچکی صدای توست

خدایی که به بزرگی جهان هستیست

اس ام اس با موضوع خداوند | پیامک خدا

آرام باش مشکلات تو دیگر در دستان من است

( خدا )

اس ام اس با موضوع خداوند | پیامک خدا

یک روز دیگه و صبح زیبا رسید

همچنین بخوانید:  پیامک و جملات زیبا برای خداوند

خدایا شکرت که نمی گذاری بترسم از شروع دوباره !

اس ام اس با موضوع خداوند | پیامک خدا

و بدان کلید گنج ها

سعادت و خوشبختی در همت تو و توکل به خداست !

اس ام اس با موضوع خداوند | پیامک خدا

این چه حرفیست که در عالم بالاست بهشت

هرکجا وقت خوش افتاد همانجاست بهشت

دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود

گر درون تیره نباشد همه دنیاست بهشت

اس ام اس با موضوع خداوند | پیامک خدا

گاهی در شتاب زندگی گوشه ای بایست و بگو :

خدایا می دانم که هستی

اس ام اس با موضوع خداوند | پیامک خدا

خدای خوب من

مسیر زندگی به سختی اش می ارزد اگر تو در انتهای هر قصه ایستاده باشد

اس ام اس با موضوع خداوند | پیامک خدا