اس ام اس تیکه دار SMS اس ام اس تیکه دار جدید محبت هایت را شمردم درست بود اما عشقت را پس بگیر گوشه ندارد اس ام اس تیکه دار SMS اس ام اس تیکه دار جدید منطقی حرف زدن با بعضی ها حتی از پوشیدن دمپایی شصتی با جوراب هم سخت تره … اس […]

اس ام اس تیکه دار SMS اس ام اس تیکه دار جدید

اس ام اس تیکه دار SMS اس ام اس تیکه دار جدید

اس ام اس تیکه دار SMS اس ام اس تیکه دار جدید

محبت هایت را شمردم درست بود

اما عشقت را پس بگیر گوشه ندارد

اس ام اس تیکه دار SMS اس ام اس تیکه دار جدید

منطقی حرف زدن با بعضی ها

حتی از پوشیدن دمپایی شصتی با جوراب هم سخت تره …

اس ام اس تیکه دار SMS اس ام اس تیکه دار جدید

با اونایى که

دستشون به دهنشون نمی رسه درست حرف بزن

مطمئن باش دستشون به دهن تو میرسه !

اس ام اس تیکه دار SMS اس ام اس تیکه دار جدید

شب ها به وقت خواب

از طرف من وجدانت را ببوس

البته اگر بیدار بود !

اس ام اس تیکه دار SMS اس ام اس تیکه دار جدید

هر چقدر عطـــرت را عوض کنی

باز هم تنـــت بوی کثیف خیـــانت را می دهد

عزیز لعنـــتی ام

اس ام اس تیکه دار SMS اس ام اس تیکه دار جدید

کـمـیت مهم نیست

کـیـفـیـت مهمه که تو نداشتــی

اس ام اس تیکه دار SMS اس ام اس تیکه دار جدید

فهمیده‌ام که نفرت هم مثل دیگر احساسات مثل عشق قیمت دارد

تنفر را هم نباید خرج هر کسی کرد …

اس ام اس تیکه دار SMS اس ام اس تیکه دار جدید

تمام زندگی ام را می دهم که برگردی و همین که برگشتی بگویم

دیگر نمی خواهمت گمشو !

اس ام اس تیکه دار SMS اس ام اس تیکه دار جدید

پر گرفتم

حتی پرواز را هم تجربه کردم

ای کاش زودتر ترکم می کردی …

اس ام اس تیکه دار SMS اس ام اس تیکه دار جدید

به بعضی ها باید گفت :

لطفا یه دهن برامون خفه شو !

اس ام اس تیکه دار SMS اس ام اس تیکه دار جدید

بعضیا مثله این دیوار های تازه رنگ شده می مونن

همچنین بخوانید:  مجموعه اس ام اس تیکه دار سری ۶

پشتت هستن ولی نمی شه بهشون تکیه کرد

اگرم تکیه کنی سر تا پای خودتو به گند کشیدی

اس ام اس تیکه دار SMS اس ام اس تیکه دار جدید

چشم های تو شفافترین برکه هاست

اما قامت من شاید آنقدر بلند که توی چشم های تو جا نمی شود

باید برای عاشقی هایم دریا می جستم !

اس ام اس تیکه دار SMS اس ام اس تیکه دار جدید

حالم به هم می خورد از کلمه های عزیزم و عشقمی که از دهان تو در آید

من را همان ببین صدا کن !

اس ام اس تیکه دار SMS اس ام اس تیکه دار جدید

یه سری از عقل فقط دندونشو دارن

اس ام اس تیکه دار SMS اس ام اس تیکه دار جدید

به بعضیا باید گفت :

شما سیرابی هم نیستی چه برسه به جیگر ما !

اس ام اس تیکه دار SMS اس ام اس تیکه دار جدید

عاشق آن لحظه ام که نه از تو

و نه از تعلقات تو خبری نیست …

رفته باشی !

اس ام اس تیکه دار SMS اس ام اس تیکه دار جدید

درد مـــــن چشمانی بــــو د که به من اشک هدیه می داد و به دیگران چشمک !

اس ام اس تیکه دار SMS اس ام اس تیکه دار جدید

حالا که رفته ای

حسابی که هوا را بی من نفس کشیدی

سر دو راهی که رسیدی به چپ برو

به جهنم ختم می شود !

اس ام اس تیکه دار SMS اس ام اس تیکه دار جدید

بــــرای  هــر کـس کـه رفــتـنی سـت

فــــقـط بــــایــــد کنــــار ایــستــاد و …

راه بـــــاز کـــــرد

بــه هـمـیـن ســـادگــــی !

اس ام اس تیکه دار SMS اس ام اس تیکه دار جدید

ببند در آن دلت را که به روی همه باز است

یخ کردم …

اس ام اس تیکه دار SMS اس ام اس تیکه دار جدید