اس ام اس جدایی جدید | شعرهای جدایی
اس ام اس جدایی جدید | شعرهای جدایی

اس ام اس جدایی جدید | شعرهای جدایی خلوت گزیده ام من ای داد از این جدایی اشکم روان به دامن فریاد از این جدایی تا کی ز دوری او چون شمع ها بسوزم ویرانه های غم شد آباد از این جدایی اس ام اس جدایی جدید | شعرهای جدایی جدایی خواستگاه تیرگی هاست که […]

اس ام اس جدایی جدید | شعرهای جدایی

اس ام اس جدایی جدید | شعرهای جدایی

خلوت گزیده ام من ای داد از این جدایی

اشکم روان به دامن فریاد از این جدایی

تا کی ز دوری او چون شمع ها بسوزم

ویرانه های غم شد آباد از این جدایی

اس ام اس جدایی جدید | شعرهای جدایی

جدایی خواستگاه تیرگی هاست

که آن هم جز بر انسان ها عیان نیست

جدایی سخت ما را می رهاند

ولی این راه جای رهروان نیست

اس ام اس جدایی جدید | شعرهای جدایی

در هجر یار آخر جانم رسیده بر لب

یک دم نگشته جانم دلشاد از این جدایی

یا رب چرا ز وصلش بهرم نشد نصیبی

هرگز ندیده ام جز بیداد از این جدایی

اس ام اس جدایی جدید | شعرهای جدایی

بغض  گریه های شبانه دارد جدایی

عشق و معشوق و عاشق دارد جدایی

غم و بی قراری ها را دارد جدایی

تو و خاطره ها را دارد جدایی

اس ام اس جدایی جدید | شعرهای جدایی

جدایی سنگ بر خاک مزار است

دریغا از مزارستان امان نیست

جدایی ناله بر نی می نشاند

بپرسید از فغان کز نی جدا نیست

اس ام اس جدایی جدید | شعرهای جدایی

در فراق یار بودن را دارد جدایی

پشت دیوار آرزو مردن را دارد جدایی

نوای کجایی یار کجایی یار دارد جدایی

امان از جدایی امان از جدایی دارد جدایی

اس ام اس جدایی جدید | شعرهای جدایی

جدایی از دل ما خون بریزد

ببینید از کسی خونی روان نیست؟

جدایی گرگ خونخوار زمان هاست

فسوسا کاین زمان را یک شبان نیست

اس ام اس جدایی جدید | شعرهای جدایی

وقتی که حس پر زدن

تو فکر تو کرده کمین

از من جدایی رو نخواه

با من بمون تنها همین

اس ام اس جدایی جدید | شعرهای جدایی

جدایی دزد هر جا و مکانی ست

شگفتا کاین مکان را پاسبان نیست

جدایی جان و تن را می ستاند

بدانید این نفس از تن جدا نیست

همچنین بخوانید:  مجموعه اس ام اس های جدایی و تنهایی

اس ام اس جدایی جدید | شعرهای جدایی

وقتی که امید منی

با من نگو از فاصله

از من جدایی رو نخواه

فکر جدایی باطله

اس ام اس جدایی جدید | شعرهای جدایی

لحظه جدایی ما

لرزشی بود تو دلامون

وحشت از جدایی ما

خنجری تو سینه هامون

اس ام اس جدایی جدید | شعرهای جدایی

بعد اون روزها بهار رفت

زندگیم چه سرنگون شد

بمیره اونکه دلش خواست

اینجوری عمرم خزون شد

اس ام اس جدایی جدید | شعرهای جدایی

بازیچه ی شب های من

امشب چرا غرق غمی؟

از من جدایی رو نخواه

وقتی اسیر قلبمی

اس ام اس جدایی جدید | شعرهای جدایی