اس ام اس های زیبا درباره خداوند
اس ام اس های زیبا درباره خداوند

اس ام اس های زیبا درباره خداوند رابیدرانات تاگور : خدایا آنان که همه چیز دارند مگر تو را به سخره می گیرند آنانی را که هیچ ندارند مگر تو را اس ام اس های زیبا درباره خداوند صدای باران زیبا ترین ترانه ی  خداست که طنینش زندگی را برای ما زیبا تر می کند […]

اس ام اس های زیبا درباره خداوند

اس ام اس های زیبا درباره خداوند

رابیدرانات تاگور :

خدایا آنان که همه چیز دارند مگر تو را

به سخره می گیرند آنانی را که هیچ ندارند مگر تو را

اس ام اس های زیبا درباره خداوند

صدای باران زیبا ترین ترانه ی  خداست

که طنینش زندگی را برای ما زیبا تر می کند

نکند فقط به گل آلوده ی کفش هایمان بیندیشیم !

اس ام اس های زیبا درباره خداوند

یا رب گناه جمله جهان را به ما ببخش

ما را سپس به رحمت بی منتها ببخش

هر چند ما نه ایم سزاوار رحمتت

ما را بدانچه نیست سزاوار ما ببخش

اس ام اس های زیبا درباره خداوند

خداوندا

از صبرت همین بس که داری مرا تحمل می‌کنی

از بخششت همین بس که به من ناسپاس هم روزی می‌دهی

اس ام اس های زیبا درباره خداوند

وقتی خداوند از پشت دست هایش را روی چشمانم گذاشت

از لای انگشتانش آنقدر محو دیدن دنیا شدم

که فراموش کردم منتظر است نامش را صدا کنم

اس ام اس های زیبا درباره خداوند

خدای مهربانم !

از امروز تمامی مشکلاتم را با مداد و نعمتهایم را با خودکار می نویسم !

می دانم که مشکلاتم را با پاک کن مهربانیت پاک خواهی کرد

اس ام اس های زیبا درباره خداوند

میشه خدا رو حس کرد تو لحظه‌های ساده

تو اضطراب عشق و گناه بی‌اراده

بی‌عشق عمر آدم بی‌اعتقاد می‌ره

هفتاد سال عبادت یک شب به باد می‌ره

اس ام اس های زیبا درباره خداوند

خدایا مرا دست بگیر و ببر

پیش از آنکه مردم مرا سردست در کوچه ها ببرند

اس ام اس های زیبا درباره خداوند

خداوند

آه غیر قابل توصیف است در اعماق یک روح

اس ام اس های زیبا درباره خداوند

آنگاهی که به بن بست می رسی نا امید نشو

راه آسمان همیشه به روی تو باز است

خداوند مهربان تمام درها را به روی بنده گانش نمی بندد

همچنین بخوانید:  اس ام اس و پیامک های قشنگ خداوند

اس ام اس های زیبا درباره خداوند