سری جدید اس ام اس خیانت و نامردی در عشق
سری جدید اس ام اس خیانت و نامردی در عشق

سری جدید اس ام اس خیانت و نامردی در عشق ای نا رفیق  به کدامین گناه نا کرده تازیانه می زنی بر اعتمادم زیر پایم را زود خالی کردی سلام پر مهرت را باور کنم یا پاشیدن زهر نا مردیت را خنجری از پشت در قلبم فرو رفت پشت سرم را نگاه کردم  کسی جز […]

سری جدید اس ام اس خیانت و نامردی در عشق

سری جدید اس ام اس خیانت و نامردی در عشق

ای نا رفیق  به کدامین گناه نا کرده

تازیانه می زنی بر اعتمادم

زیر پایم را زود خالی کردی

سلام پر مهرت را باور کنم

یا پاشیدن زهر نا مردیت را

خنجری از پشت در قلبم فرو رفت

پشت سرم را نگاه کردم  کسی جز تو نبود

اس ام اس خیانت و نامردی در عشق

محبت به نامرد کردم بسی

محبت نشاید به هر نا کسی

تهی دستی و بی کسی درد نیست

که دردی چو دیدار نامرد نیست

اس ام اس خیانت و نامردی در عشق

مرا هرگز نباشد بیمی از مشت

برادر جان مرا نا مردمی کشت

فتوت پیشه خندد روی در روی

زند نامرد ناکس خنجر از پشت

اس ام اس خیانت و نامردی در عشق

به نامردی نامردان قسم جانا که نامردی

که نامردان خجل گشتند از بس تو نامردی

اس ام اس خیانت و نامردی در عشق

به نامردمان مهر کردم بسی

نچیدم گل مردمی از کسی

بسا کس که از پا در افتاده بود

سراسر توان را زکف داده بود

به حیلت گری خنجر از پشت زد

بخونم ز نا مردی انگشت زد

اس ام اس خیانت و نامردی در عشق

نفرین به توی نامرد که با زیباترین نقاب به چهره یه جوان مرد درآمدی

نفرین بر آن مرامت که اینگونه  به اعتمادم خیانت کرد

اس ام اس خیانت و نامردی در عشق

همه از مرگ می ترسن من از رفیق نا مرد

اس ام اس خیانت و نامردی در عشق

دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است

شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است

اس ام اس خیانت و نامردی در عشق

دود سیگارم را هزاران بار به تو ترجیح می دهم

کم رنگ است ولی دورنگ نیست

اس ام اس خیانت و نامردی در عشق

جای  خالیت دیگر تا ابد پر نمی شود

همچنین بخوانید:  سری جدید اس ام اس های خیانت غمگین

حتی با خودت !

اس ام اس خیانت و نامردی در عشق

مهربانیم را چنان گریاندند که بوی نا گرفت

اینگونه بود که نامهربان شدم !

سری جدید اس ام اس خیانت و نامردی در عشق