اس ام اس سنگین و معنی دار آدم ها موجوداتی هستند که برای نزدیک شدنسان باید ازشون دوری کرد … اس ام اس سنگین و معنی دار دور باشی و تپنده بهتر است از این که نزدیک باشی و زننده اس ام اس سنگین و معنی دار وضعیتی ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻫﺮ کی خوبی می کنه […]

اس ام اس سنگین و معنی دار

اس ام اس سنگین و معنی دار

اس ام اس سنگین و معنی دار

آدم ها موجوداتی هستند

که برای نزدیک شدنسان

باید ازشون دوری کرد …

اس ام اس سنگین و معنی دار

دور باشی و تپنده

بهتر است از این که

نزدیک باشی و زننده

اس ام اس سنگین و معنی دار

وضعیتی ﺷﺪﻩ ﮐﻪ

ﻫﺮ کی خوبی می کنه ﭘﺎی ﻟﺮﺯش هم می شینه

اس ام اس سنگین و معنی دار

کنــارت هستند

تا کـــی ؟

تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند

از پیشــت می روند یک روز

کدام روز ؟

وقتی کســی جایت آمد

دوستت دارند

تا چه موقع ؟

تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنند

اس ام اس سنگین و معنی دار

عاشــقم هســتند برای همیشه؟

نه …

فقط تا وقتی که نوبت بازی با تو تمام بشود

و این بازی باهــم بودن تا ابد ادامه دارد …

اس ام اس سنگین و معنی دار

کارهایی رو که باهام کردی رو باید بنویسم

نه برای اینکه همه  بخونن و بگن عالیه

برای اینکه خفه نشم

همین …

اس ام اس سنگین و معنی دار

همه بدهی هایم را که صاف کنم

به دل خود مدیون می مانم

برای تمام :: دلم می خواست :: های بی جواب مانده اش ..

اس ام اس سنگین و معنی دار

در عشقی که دروغ به اصلی جدا ناپذیر از آن تبدیل شده است

رفتن … آری رفتن بهتر است

اس ام اس سنگین و معنی دار

بغض ها را گاهى باید قورت داد

عاشقانه ها را از پنجره تف کرد و درها را به روى همه بست

گاهى هیچکس ارزش دچار شدن را ندارد…

اس ام اس سنگین و معنی دار

اگر حرف وزن نداره

پس چه جوریه که حرفات کمر من رو شکست ؟

اس ام اس سنگین و معنی دار

زیادی که خودتو دست پایین بگیری

همچنین بخوانید:  اس ام اس و متن های سنگین معنی دار و ناب

می افتی زیر پای کسی که یه روز به اوج رسوندیش …

اس ام اس سنگین و معنی دار

یکی برای هر نفس حوایی دارد

و دیگری هوایی برای نفس هایش ندارد …

اس ام اس سنگین و معنی دار

فاصله تان را با آدم ها رعایت کنید

آدم ها یکدفه می زنند روی ترمز و آن وقت شما مقصر می شوی …

اس ام اس سنگین و معنی دار

زمونه ی بدی شده

حتی با افزودنی های غیرمجاز شیمیایی هم

اعتباری بــه ماندگاری بعضی رابطه ها نیسـت …

اس ام اس سنگین و معنی دار

این روزها همه آدم ها درد دارند

درد پول

درد عشق

درد تنهایی

این روزها چقدر یادمان می رود زندگی کنیم …

اس ام اس سنگین و معنی دار

این روزها احســــــاس می کنم شــــــدیدا هستم

و در عیـــن حـــــــــــــــال عمـــــــــــــــــــــیقا نیستم

اس ام اس سنگین و معنی دار