اس ام اس سکوت عاشقانه اس سکوت شب Silence SMS
اس ام اس سکوت عاشقانه اس سکوت شب Silence SMS
همیــشه سکــوت خــوب نیــست. گـاهـی خُــرد میشــوی زیـر بـار حــرف هـای نـگفتــه. غافــل از اینکـــه بـــه تـــو تـهمـــت بـی جنـبگــــی می زننـــد...

اس ام اس سکوت عاشقانه اس سکوت شب Silence SMS

آرامتر سکوت کن

صدای بی تفاوتی هایت آزارم می دهد

اس ام اس سکوت عاشقانه اس سکوت شب Silence SMS

گاهی سکوت یک دوست معجزه می کند

وتومی فهمی که بودن همیشه در فریاد نیست

اس ام اس سکوت عاشقانه اس سکوت شب Silence SMS

همیشه با خودم فکر میکنم برای سکوت هم معنی مثبت هست هم معنی منفی!

یه بار می گیم سکوت علامت رضاست

یه بارم میگیم جواب ابلحان خاموشی است

اس ام اس سکوت عاشقانه اس سکوت شب Silence SMS

اگر دلت گرفته سکوت کن …

این روزها کسی معنای دلتنگی را نمی فهمد …

اس ام اس سکوت عاشقانه اس سکوت شب Silence SMS

روزهایم در سکوت می گذرند

سکوتی وحشتناک

می گذرند دیگر

ما خوشیم به اینکه می گذرند

اس ام اس سکوت عاشقانه اس سکوت شب Silence SMS

بیا خداحافظی کنیم

تو حرف هایت را بزن

فحش هایت را بده ومن سکوت می کنم

فقط بیا خداحافظی کنیم اینگونه رفتن درد دارد

اس ام اس سکوت عاشقانه اس سکوت شب Silence SMS

در برابر گرگ ها سکوت نخواهم کرد

سکوت کردن جلوی گرگ ها به معنای چشم پوشی از خوشبختی است

اس ام اس سکوت عاشقانه اس سکوت شب Silence SMS

به نفس های به شمار افتاده ام

در پس سکوت بی انتهای شب سوگند

من ماه هاست خواب را به لحظه های خیالی تماشای چشمان تو فروخته ام

سکوت تنها مختص لب ها وگوش ها نیست

برای درک سکوتم گاهی دست هایم نیز حرفی دارند برای نگفتن!

اس ام اس سکوت عاشقانه اس سکوت شب Silence SMS

برای آمدنت سکوت می کنم

سکوتی سنگین تر از فریاد

اس ام اس سکوت عاشقانه اس سکوت شب Silence SMS

در جواب ابلهان

آنقدر سکوت کردیم که گفتند

حرف حساب جواب ندارد

اس ام اس سکوت عاشقانه اس سکوت شب Silence SMS

آه

ای برهه های سکوت

کی پایانتان را بی صدا فریاد می زنید ؟

همچنین بخوانید:  سری جدید اس ام اس های زیبا ، عاشقانه و غمگین سکوت تلخی روزگار

اس ام اس سکوت عاشقانه اس سکوت شب Silence SMS

مگر بین من و تو چقدر فاصله اس

که هر چقدر سکوت می کنم نمی شنوی ...

اس ام اس سکوت عاشقانه اس سکوت شب Silence SMS

من سکوت کردم آری

جای حرفی برایم نمانده بود

دستان سردت را رها کردم

رفتم تا تو به هرآنچه که می خواهی برسی

کاش تو هرگز سکوتت را نمی شکستی و می رفتی

اس ام اس سکوت عاشقانه اس سکوت شب Silence SMS

همیــشه سکــوت خــوب نیــست

گـاهـی خُــرد میشــوی زیـر بـار حــرف هـای نـگفتــه

غافــل از اینکـــه بـــه تـــو تـهمـــت بـی جنـبگــــی می زننـــد

اس ام اس سکوت عاشقانه اس سکوت شب Silence SMS

سکوت و صبوری آدم ها را

به حساب ضعف و بی کسی شان نگذارید

شاید هنوز به چیزهایی پای بندند

چیزهایی که شما یادتان نمی آید

اس ام اس سکوت عاشقانه اس سکوت شب Silence SMS

سکوت و صبوری مرا به حساب ضعف و بی کسی ام نگذار

دلم به چیزهایی پای بند است که تو وفـــایت قد نمی دهد

اس ام اس سکوت عاشقانه اس سکوت شب Silence SMS

سکوت می کنیم

به یاد تمام دوستت دارم هایی که در گلو مرد

سکوت می کنیم

به احترام تمام خاطراتی که در و دیوار زندگی را آذین بسته اند

سکوت می کنیم

برای لحظه های با هم بیشتر بودنمان

و سکوت انگار سخت ترین کار دنیاست

سکوت می کنیم

آخ دیدی چه شد ؟

من با همین کلمات سکوت را شکستم

اس ام اس سکوت عاشقانه اس سکوت شب Silence SMS

چه رسم جالبی است

محبتت را میگذارند پای احتیاجت

صداقتت را پای سادگیت

سکوت را پای نفهمیت

نگرانیت را پای تنهاییت

و وفاداریت را پای بی کسی

و آنقدر تکرار می کنند که خودت باور می کنی تنهایی و بی کس و محتاجی

اس ام اس سکوت عاشقانه اس سکوت شب Silence SMS