اس ام اس های زیبا و عاشقانه
اس ام اس های زیبا و عاشقانه

اس ام اس های زیبا و عاشقانه ز روزی که یکی دلم را برده تب دارم مثل طفل سرما خورده گفتارم شعر و شعرهایم هذیان است دکتر جان بنده زنده ام یا مرده اس ام اس های زیبا و عاشقانه گر فراموشت کنم بر من حرام است زندگی من تو را با جان خریدم کی […]

اس ام اس های زیبا و عاشقانه

اس ام اس های زیبا و عاشقانه

ز روزی که یکی دلم را برده

تب دارم مثل طفل سرما خورده

گفتارم شعر و شعرهایم هذیان است

دکتر جان بنده زنده ام یا مرده

اس ام اس های زیبا و عاشقانه

گر فراموشت کنم بر من حرام است زندگی

من تو را با جان خریدم کی فراموشت کنم !

اس ام اس های زیبا و عاشقانه

نام تو رازیست نوشته بر بال پروانه

گل ها همه به نام تو مشهورند

آیینه ها از انعکاس نام تو می خندند

و من تنها برای تو می گویم زندگی کن تا زنده بمانم …

اس ام اس های زیبا و عاشقانه

غم مانند اشکی بر روی صورتم روان است

چقدر شور است به تو بودن !

اس ام اس های زیبا و عاشقانه

زندگی در گذر حادثه هاست

شیرینی و تلخیش در حافظه هاست

دل ما در پس این تلخی و شیرینی هاست

گر صاف و صادق بماند زیباست !

اس ام اس های زیبا و عاشقانه

گر مذهب مردمان عاقل داری

به یک دوست بسنده کن که یک دل داری !

اس ام اس های زیبا و عاشقانه

گلی از شاخه ها چیدم برایت

زدم بوسه به یادت بی نهایت

اگر قاتل تو را کشت ای قناری

بگو آخر که گیرد خون بهایت ؟

اس ام اس های زیبا و عاشقانه

ساقیا باز خماریم جامی بنواز

خاطر خسته ما را بسلامی بنواز

گر میسر نشود بگذری از کوچه ی ما

گاه گاه دل ما را به پیامی بنواز

اس ام اس های زیبا و عاشقانه

گفتی اندر خواب بینی بعد این روی مرا

ماه من در چشم عاشق آب هست و خواب نیست !

اس ام اس های زیبا و عاشقانه

کوروش کبیر :

به یادتان می آورم تا بدانید که

زیباترین منش انسان محبت اوست

پس محبت کنید چه به دوست چه به دشمن

که محبت دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست

همچنین بخوانید:  مجموعه اس ام اس های عاشقانه زیبا

اس ام اس های زیبا و عاشقانه

برایت از طلا تختی

مسیری رو به خوشبختی

برایت عمر نوحی را

وقار همچو کوهی را

برایت صبر ایوبی

حیاتی مملو از خوبی

برای شاد بودن را

فقط آزاد بودن را آرزوم دارم

اس ام اس های زیبا و عاشقانه

کوچک باش و عاشق

که عشق خود می داند آیین بزرگ کردنت را

اس ام اس های زیبا و عاشقانه

آخر چه شد که یار دست از سرم کشید

یکباره برد ز یاد آن وعده و وعید

من که وجود خود کردم به نام او

اما چگونه شد که او نام خود هم ندید ؟

اس ام اس های زیبا و عاشقانه

با عزیزان در نیامیزد دل دیوانه ام

در میان آشنایانم ولی بیگانه ام

اس ام اس های زیبا و عاشقانه

به سلامت گل لاله

دیگه عاشقی محاله

بسته شد کتاب قصه

با تو بودن یک خیاله

اس ام اس های زیبا و عاشقانه

بلبلان از بوی گل مستند و ما از روی دوست

مستی دیگران از ساغر و مستی ما از جام اوست

اس ام اس های زیبا و عاشقانه