متن و اس ام اس عاشقانه جدید سری ۱۰
متن و اس ام اس عاشقانه جدید سری ۱۰

اس ام اس عاشقانه جدید با توام بی حضور تو بی منی با حضور من می بینی تا کجا وفادار ماندم تا دل نازک پروانه نشکند ؟ وهمه ی سهم من از خود دلی بود که به تو دادم اس ام اس عاشقانه جدید نشسته ام کجا ؟ کنار همان چاهی که تو برایم کندی […]

اس ام اس عاشقانه جدید

متن و اس ام اس عاشقانه جدید سری 10

با توام بی حضور تو

بی منی با حضور من

می بینی تا کجا وفادار ماندم

تا دل نازک پروانه نشکند ؟

وهمه ی سهم من از خود دلی بود که به تو دادم

اس ام اس عاشقانه جدید

نشسته ام

کجا ؟

کنار همان چاهی که تو برایم کندی

عمق نامردی ات را اندازه می گیرم

اس ام اس عاشقانه جدید

ذهنم فلج می شـــــود

وقتی می خوانمت و تو حتی نمی گویی جـــــــــانم

اس ام اس عاشقانه جدید

با تو زیر بارانم

چتر برای چه ؟

خیال که خیس نمی شود

اس ام اس عاشقانه جدید

پایان سریال دروغ هایت بود آخرین لبخندت

و چه ساده بودم من که تا تیتراژ پایانی به پای تو نشستم

اس ام اس عاشقانه جدید

ای صبا گر بگذری از کوی مهرافشان دوست

دوست ما را گو سلامی دل همیشه تنگ اوست

اس ام اس عاشقانه جدید

همیشه سخت ترین سیلی رو از کسی می خوری

که روزی بهترین نوازشگرت بود

اس ام اس عاشقانه جدید

می شنوی ؟

این صدای درد دل های ماه و خورشید است

در کنار هم نیستند اما دل ماه در دل خورشید شب راه دارد

اس ام اس عاشقانه جدید

دیگر به سکوت آن روز تاریک نمی اندیشم

بیشتر چشم به آن رودی که در کوه دلت سرازیر است دوخته ام

و می بینم چه زیباست عمق وجود تو

اس ام اس عاشقانه جدید

قـر ار بـگـذار …

هــر جـای دنـیـا کـِه بـاشی به دیـدارتــو خـواهـم آمد

چـمـدان خـاطــره ها را هَم خواهـم آورد

اس ام اس عاشقانه جدید

دست نخــورده تریــن احساس هایــم را

برای روز مبادای عشـق تو احتکار کرده ام …

اس ام اس عاشقانه جدید

گمم نکن

قول ..

که گوشه ی حافظه ات آرام بنشینم

بگذار بمانم

آرام گوشه حافظه ات فقـــــــــــــــــط …

اس ام اس عاشقانه جدید

بالا نمی آید این نفس نیمه

همچنین بخوانید:  اس ام اس ، جملات ، متن های زیبا در مورد حسرت بر دل و شکستن دل

تو مگر هوا بودی

که در نبودنت

آهسته آهسته دارم خفه می شوم

اس ام اس عاشقانه جدید

تنها باران است که گاهی در اوج تنهایی من

در آن لحظه که هیچ کس نیست با من از تو می گوید

ولی درد من از این است که دیریست باران نمی بارد

اس ام اس عاشقانه جدید

بگــــــــــــذار زمــانـــــه از حـســـادتــــــــ بتـرکَــد

نــــــگشتــــــان  مـــن چـــه بـــِه انگــشتـــان تـــــو می آینـــــد …

اس ام اس عاشقانه جدید

جـــــــانم بـــــــــاش تا به لبــــــم برســـی

می خوام هـــــمه ببینند با تـــو جان به لـب شدم

اس ام اس عاشقانه جدید

چه سخت است درک اینکه چشمانت هم دروغ می گفتند

من تنها به آنها اعتماد داشتــــــم

اس ام اس عاشقانه جدید

چه می دانی از دل تنگم؟

گاهی به خدا التماس می کنم فقط خوابت را ببینم

می فهمی؟ خوابت را…

اس ام اس عاشقانه جدید

میان این همه تاریکی بسیار و نفس گیر

تیرک چراغ برقی بلند و بی دریغ

زیر بارانی نرم و ریز چه شاعرانه می چسبد برای تکیه دادن

اس ام اس عاشقانه جدید