مجموعه ای از جذاب ترین اس ام اس های غرور و خیانت
مجموعه ای از جذاب ترین اس ام اس های غرور و خیانت

مجموعه ای از جذاب ترین اس ام اس های غرور و خیانت دلم را پیش خود پابند کردی ولی گفتی تو  دنیای دردی غرورم را شکستی بی تفاوت برو فکر کن همیشه خیلی مردی جذاب ترین اس ام اس های غرور و خیانت بسوزد دلت که سوزاندی دلم را به ویرانی کشاندی منزلم را فکندی […]

مجموعه ای از جذاب ترین اس ام اس های غرور و خیانت

مجموعه ای از جذاب ترین اس ام اس های غرور و خیانت

دلم را پیش خود پابند کردی

ولی گفتی تو  دنیای دردی

غرورم را شکستی بی تفاوت

برو فکر کن همیشه خیلی مردی

جذاب ترین اس ام اس های غرور و خیانت

بسوزد دلت که سوزاندی دلم را

به ویرانی کشاندی منزلم را

فکندی زیر پا احساس و شورم

نکردی رحم  حتی بر غرورم

جذاب ترین اس ام اس های غرور و خیانت

دلم را شبی در حضورم شکستی

نه آینه حتی غرورم شکستی

ندادی به خلوتگاه عشق راهم

پلی بود اگر در عبورم شکستی

جذاب ترین اس ام اس های غرور و خیانت

شده بازیچه ای قلب صبورم

شکستی عاقبت بال غرورم

به آسانی گذشتی از کنارم

مثال دفتری کردی مرورم

جذاب ترین اس ام اس های غرور و خیانت

گفته بودی از غرورم از سکوتم خسته ای

من شکستم هر دو را

گفته بودم از سکوتت از غرورت خسته ام

به خاموشی مغرورانه ات شکستی باز مرا

جذاب ترین اس ام اس های غرور و خیانت

خدا بودم خدای خودپرستان

گدا کردی مرا تو سنگ مغرور

مرا باور به بی همتایی ام بود

مرا از باور خود کردی ام دور

جذاب ترین اس ام اس های غرور و خیانت

تمام روز و شب با بی قراری

به شوق روی تو بیدار هستم

اگرچه بی غرورم زنده اما

به شوق لحظۀ دیدار هستم

جذاب ترین اس ام اس های غرور و خیانت

غرور من که زسختی به کوه می مانست

کمر به کشتن خود بست و خاک پای تو شد

دلم که به همه بیگانه بود و یار نداشت

چه دید در تو که اینگونه آشنای تو شد ؟

جذاب ترین اس ام اس های غرور و خیانت

دوستی شوخی سرد آدماست

بازی شیرین گرگم به هواست

واسه کشتن غرورمن و تو

دوستی توطئه ثانیه هاست

جذاب ترین اس ام اس های غرور و خیانت

گرچه ای دوست غروردلت احساس مرا درک نکرد

همچنین بخوانید:  مجموعه اس ام اس های خیانت و نامردی

آفرین بر غم عشقت که تا پایان راه مرا ترک نکرد

جذاب ترین اس ام اس های غرور و خیانت

ز چشمت اگر چه که دورم هنوز

پر از اوج عشق و غرورم هنوز

قبول است عمر خوشی ها کم است

ولی با توام پس صبورم هنوز

جذاب ترین اس ام اس های غرور و خیانت

فردریش نیچه :

انسان های آزاده دل شکسته و پر غرور خود را پنهان می کنند.

جذاب ترین اس ام اس های غرور و خیانت

شبیه چشم های تو پر از گناه می شوم

میان ظلمت شب قبیله ماه می شوم

خدا زمین گناه عشق من وتو ببین چطور

به خاطر غرور تو زیاده خواه می شوم

مجموعه ای از جذاب ترین اس ام اس های غرور و خیانت