اس ام اس های فلسفی و عارفانه + سخنان بزرگان و دانشمندان
اس ام اس های فلسفی و عارفانه + سخنان بزرگان و دانشمندان

اس ام اس های فلسفی سال آگ ماندینو تنها ابزار موفقیت که قطعا به آن نیاز دارید صرف نظر از اینکه کارتان چیست این است که بیشتر و بهتر از آنچه از شما انتظار می رود کارایی داشته باشید و خدمات عرضه کنید اس ام اس های فلسفی سال آلفونس کار دوستان عبارت از خانواده […]

اس ام اس های فلسفی سال

اس ام اس های فلسفی سال

آگ ماندینو

تنها ابزار موفقیت که قطعا به آن نیاز دارید صرف نظر از اینکه کارتان چیست

این است که بیشتر و بهتر از آنچه از شما انتظار می رود کارایی داشته باشید و خدمات عرضه کنید

اس ام اس های فلسفی سال

آلفونس کار

دوستان عبارت از خانواده ای هستند که انسان اعضای آن را به اختیار خود انتخاب کرده است

اس ام اس های فلسفی سال

فردریش نیچه

استعداد آدمی را می پوشاند و وقتی استعدادش کاهش یافت آنچه هست نمایان می شود

اس ام اس های فلسفی سال

ارد بزرگ

نامداری بی نیک نامی به پشیزی نمی ارزد

اس ام اس های فلسفی سال

ویلیام تن

زناشویی عبارتست از سه هفته آشنایی سه ماه عاشقی سه سال جنگ و سی سال تحمل

اس ام اس های فلسفی سال

والتر

انسان در همان لحظه که تصمیم می گیرد آزاد باشد آزاد است

اس ام اس های فلسفی سال

ارد بزرگ

قهرمان های آدم های کوچک همانند آنها زود گذرند

اس ام اس های فلسفی سال

باب هاپ

زنان تحصیل کرده همسران خوبی از آب در می آیند

زیرا برای اینکه توضیح بدهند که چرا غذا شور یا بی مزه شده است کلمات بیشتری در اختیار دارند

اس ام اس های فلسفی سال

جبران خلیل جبران

عشق هنگامی که شما را می پرورد شاخ و برگ فاسد شده را هرس می کند

اس ام اس های فلسفی سال

ارسطاطالیس

کسی که پشت الاغ باد به غبغب بیندازد

چون اسب سوار شود پاک دیوانه خواهد شد !

اس ام اس های فلسفی سال

اراد بزرگ

هم رنگ دیگر کسان شدن باور هیچ کدام از بزرگان نبوده است

اس ام اس های فلسفی سال

چارلز مورگان

هیچ چیز در زندگی شیرین تر از این نیست که کسی انسان را دوست بدارد

من در زندگانی خود هر وقت فهمیده ام که مورد محبت کسی هستم مثل این بوده است که دست خداوند را بر شانه خویش احساس کرده ام

همچنین بخوانید:  مجموعه ارزشمند و مفهومی جملات و سخنان فلسفی کوتاه و زیبای بزرگان

اس ام اس های فلسفی سال

بزرگمهر

خردمندی که بخشنده و دانشور و دادگر و نژاده باشد هرگز بد خو نمی شود

اس ام اس های فلسفی سال