اس ام اس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه امام علی (ع) خردمند به کار خويش تکيه کند و نادان به آرزوی خويش اس ام اس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه مترلينگ اگر در اولين قدم موفقيت نصيب ما می شد سعی و عمل ديگر معنی نداشت اس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه ضرب المثل ايتاليايی موفقيت برای اشخاص […]

اس ام اس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه

اس ام اس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه

اس ام اس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه

امام علی (ع)

خردمند به کار خويش تکيه کند و نادان به آرزوی خويش

اس ام اس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه

مترلينگ

اگر در اولين قدم موفقيت نصيب ما می شد سعی و عمل ديگر معنی نداشت

اس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه

ضرب المثل ايتاليايی

موفقيت برای اشخاص کم ظرفيت مقدمه گستاخی است

اس امس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه

گوته

با داشتن اراده قوی مالک همه چيز هستيد

اس مس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه

امام علی (ع)

دانا زنده است اگر جه بميرد و نادان مرده است هرچند زنده باشد

اس ام اس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه

گاندی

حقيقت داروی تلخی است که ثمرات شيرينی دارد

اسمس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه

ضرب المثل فارسی

دوصد گفته چون نيم کردار نيست

مسیج فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه

امام علی (ع)

خوب صبر کردن ، پيش درآمد پيروزی است

پیام فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه

اپيکور

برای شاد کردن ديگران آرزوهايشان را بفهم

متن فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه

بودا

هيچ کس جز خود ما مسوول بدبختی ها و يا خوشبختی های ما نيست

پیام کوتاه فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه

بيسمارک

بهترين وسيله دفع دشمنان ، ازدياد دوستان است

پیامک فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه

دسراييلی

مردان موفق امروز ، کودکان جسور ديروز بوده اند

sms فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه

زرتشت

آنچه را می شنويد به عقل سليم و منش پاک و روشن بسنجيد و آنگاه بپذيريد

اس ام اس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه

لرد باکلی

دشوارترين کار آنست که وقتی روی زمين یخزده زمين خوردی

برخيزی و خدا رو شکر کنی

اس ام اس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه

پيامبر اکرم (ص)

دو دوست مثل دو دست هستند که آلايش يکديگر را می شويند

اس ام اس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه

کنفوسيوس

اگر به راه خطا رفتی از بازگشتنش مترس

اس ام اس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه

مثل روسی

آينده به کسی تعلق دارد که می داند چگونه منتظر نشيند

همچنین بخوانید:  مجموعه اس ام اس های فلسفی بهمن

اس ام اس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه

مترلينگ

کسی که از سرنوشت خود شکايت می کند

از کوچکی و ناچيزی روح خود شکايت کرده است

اس ام اس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه

ضرب المثل چينی

انسان موفق لاقيد نيست وانسان لاقيد موفق نيست

اس ام اس فلسفی عاشقانه پیامک فلسفه