اس ام اس قهر | اس ام اس قهری
اس ام اس قهر | اس ام اس قهری

اس ام اس قهر | اس ام اس قهری منو ببخش تنهام نزار برای آخرین بار تنهام نزار بی من نرو نگو خدانگهدار اس ام اس قهر | اس ام اس قهری اینقدر نگو : اگه ببخشم کوچک می شم !!! اگه با گذشت کردن کسی کوچک می شد ، خدا اینقدر بزرگ نبود ! […]

اس ام اس قهر | اس ام اس قهری

اس ام اس قهر | اس ام اس قهری

منو ببخش تنهام نزار

برای آخرین بار

تنهام نزار

بی من نرو

نگو خدانگهدار

اس ام اس قهر | اس ام اس قهری

اینقدر نگو : اگه ببخشم کوچک می شم !!!

اگه با گذشت کردن کسی کوچک می شد ، خدا اینقدر بزرگ نبود !

اس ام اس قهر | اس ام اس قهری

برام بمون بهونه باش برای دل سپردن

بزار که آرزوم بشه یه روزی بی تو مردن

اس ام اس قهر | اس ام اس قهری

منو ببخش که درخشیدی و من چشمامو بستم

منو بخشیدی و من چشمامو بستم

تو به پای من نشستی و جدا از تو نشستم

که نیاوردی به روم هر جا دلت رو می شکستم

منو ببخش فقط منو ببخش …

اس ام اس قهر | اس ام اس قهری

منو ببخش عزیزم

که از تو می گریزم

می سوزم و خاموشم

تو خودم اشک می ریزم

منو ببخش خیلی بهت بدی کردم …

اس ام اس قهر | اس ام اس قهری

گر تو را از ابلهی کردم رها برمن ببخش

بر سر پیمان نه بر مهر و وفا بر من ببخش

راه ورسم عاشقی را نا بلد چون کودکان

اشتباه و ناروا کردم خطا بر من ببخش

اس ام اس قهر | اس ام اس قهری

من رو ببخش نه به خاطر اینکه من لایق بخشش هستم

بلکه تو لایق آرامش هستی

خیلی بد بودم خواهش می کنم منو ببخش

اس ام اس قهر | اس ام اس قهری

منو ببخش که نادیده گرفتم

التماس اون نگاه نگرون رو

منو ببخش که گرفتم به جای

دست عاشق تو دست دیگرون رو

اس ام اس قهر | اس ام اس قهری

اگه راهم این روزا از تو یکم دوره ببخش

توی زندگی آدم یه وقتایی مجبوره ببخش

اس ام اس قهر | اس ام اس قهری

اون منم که عاشقونه شعر چشماتو می گفتم

همچنین بخوانید:  سری جدید اس ام اس های قهر بودن

هنوزم خیس می شه چشمام وقتی یاد تو می افتم

هنوزم میای تو خوابم تو شبای پر ستاره

هنوزم می گم خدایا کاشکی برگرده دوباره

اس ام اس قهر | اس ام اس قهری