اس ام اس جالب و جدید قهر و آشتی
اس ام اس جالب و جدید قهر و آشتی

اس ام اس جالب و جدید قهر و آشتی بوسه ام را می گذارم پشت در قهرکردی  قهرکردم سر به سر تو بیا در را تماما باز کن هر چه میخ واهی برایم ناز کن من غرورم را شکستم داشتی ؟ آمدم  حالا تو با من آشتی ؟ اس ام اس جالب و جدید قهر […]

اس ام اس جالب و جدید قهر و آشتی

اس ام اس جالب و جدید قهر و آشتی

بوسه ام را می گذارم پشت در

قهرکردی  قهرکردم سر به سر

تو بیا در را تماما باز کن

هر چه میخ واهی برایم ناز کن

من غرورم را شکستم داشتی ؟

آمدم  حالا تو با من آشتی ؟

اس ام اس جالب و جدید قهر و آشتی

چی می شد تو  هم منو دوستم می داشتی نازنین

جای گریه رو لبام خنده می کاشتی نازنین

حالا که قهری باهام ولی بدون دوستت دارم

طاقت قهر ندارم پس آشتی آشتی نازنین

اس ام اس جالب و جدید قهر و آشتی

به خاطر یافتن مقصر

زندگی ات را تلخ و سیاه نکن

بگذار آن چه در پایان یک عشق به جای می ماند

خاطرات خوش باشد با من آشتی کن تا دنیا با من آشتی کند

اس ام اس جالب و جدید قهر و آشتی

قهر مکن ای فرشته روی دلارا

ناز مکن ای بنفشه موی فریبا

طعنه و دشنام تلخ این همه شیرین

چهره پر از خشم و قهر این همه زیبا

ناز تورا می کشم به دیده منت

سر به رهت می نهم به عجز و تمنا

اس ام اس جالب و جدید قهر و آشتی

همیشه رفتن بهترین  نیست

گاهی میان رفتن وماندن هیچ فرقی نیست

چه قهر باشیم چه آشتی

درست این است که عزیزان ما در خانه ی دل ما جای دارند

اس ام اس جالب و جدید قهر و آشتی

بهانه می تراشی و

مرا عذاب می دهی

به روح بی قرار من

تو اضطراب می دهی

اس ام اس جالب و جدید قهر و آشتی

دلم پر از گلایه ها

تنم اسیر درد و خون

ولی تو قهر با دلم

برای لحظه ای مکن

اس ام اس جالب و جدید قهر و آشتی

بیا با پاک ترین سلام عشق آشتی کنیم

بیا با بنفشه های لب جوب آشتی کنیم

همچنین بخوانید:  سری جدید اس ام اس های قهر بودن

بیا ازحسرت و غم دیگه باهم حرف نزنیم

بیا برخنده ی این صبح بهار خنده کنیم

اس ام اس جالب و جدید قهر و آشتی

از تو به یک حرف نا روا نکشم دست

وز سر راه تو دلربا نکشم پا

عاشق زیباییم اسیر محبت

هر دو به چشمان دل فریب تو پیدا

اس ام اس جالب و جدید قهر و آشتی

یه روزی گله کردم من از عالم مستی

تو هم به دل گرفتی دل ما رو شکستی

من از مستی نوشتم ولی قلب تو رنجید

تو قهر کردی قهرت مصیبت شد و بارید

پشیمون و خستم اگه عهدی شکستم

آخه مست تو هستم اگه مجرم و مستم

اس ام اس جالب و جدید قهر و آشتی

مهم نیست کی مقصر است

باور کن مهم این است که یادمان باشد عمرمان کوتاه است

در پایان زندگی خواهیم گفت : کاش فقط چند لحظه بیشتر فرصت داشتیم

تا خوب بهم نگاه کنیم و همه ناگفته های مهر آمیز یک عمر را در چند ثانیه بگوییم

پس نازنین بیا آشتی کنیم با مهر

اس ام اس جالب و جدید قهر و آشتی

دوستی را دوست معنی می دهد

قهر هم با دوست معنی می دهد

هیچ کس با دشمن خود قهر نیست

قهری او هم نشان دوستی است

اس ام اس جالب و جدید قهر و آشتی

جنس من از آهن و از سنگ نیست

من دلم تنگ است و یار دلتنگ نیست

حال دل از من نمیپرسی چرا

حال پرسیدن که دیگر ننگ نیست

اس ام اس جالب و جدید قهر و آشتی