اس ام اس لری خنده دار | اس ام اس لری
اس ام اس لری خنده دار | اس ام اس لری

اس ام اس لری خنده دار | اس ام اس لری تنش نیایی سی کنج دلم یادگاری هر کجا که سیل می کنم تو وام دیاری اگر صد سال هنی دیر دم بمونی اگر یادم نویی یادت می مونم اس ام اس لری خنده دار | اس ام اس لری تفنگم لولش سیاه و قندانم […]

اس ام اس لری خنده دار | اس ام اس لری

اس ام اس لری خنده دار | اس ام اس لری

تنش نیایی سی کنج دلم یادگاری

هر کجا که سیل می کنم تو وام دیاری

اگر صد سال هنی دیر دم بمونی

اگر یادم نویی یادت می مونم

اس ام اس لری خنده دار | اس ام اس لری

تفنگم لولش سیاه و قندانم طوسی

قطارم چرم پلنگ  و دوربینم روسی

اس ام اس لری خنده دار | اس ام اس لری

ار خدا عمری بیه نیله بمیرم

آسمون روشه می کم سی شو عروسیت

اس ام اس لری خنده دار | اس ام اس لری

تیر برنو هر دمه جاش می زنه سوز

سراغی دم نمیری غمخوار دلسوز

اس ام اس لری خنده دار | اس ام اس لری

تیر برنو سوختمه تا پشت سینه

دلکم ویرت میکه ریته ببینه

اس ام اس لری خنده دار | اس ام اس لری

ا دوسه تو خوت دونی مه خاک پاتم

هر تیری دشمه بونه مه وا نهاتم

اس ام اس لری خنده دار | اس ام اس لری

الهی هر کجا هیسی تن تو بلا با

سر و دستت علی بیره نگهدارت خدا با

اس ام اس لری خنده دار | اس ام اس لری

دیشو د غمت اور تیام سا نمی کرد

هیچ که در شادینه و ریم وا نمی کرد

اس ام اس لری خنده دار | اس ام اس لری

کاشکی د اول مهر تو ای مونس جونم

د ای کنج دل سوخته مه جا نمی کرد

اس ام اس لری خنده دار | اس ام اس لری

چنی سخته خیالش د سرت با

ره دیر و درازی د ورت با

اس ام اس لری خنده دار | اس ام اس لری

نه می تونم هنات بکم نه خوت میایی

نالکم رت سی فلک پس کی میایی

اس ام اس لری خنده دار | اس ام اس لری

چی کموتر پر اشکسه

اشکسه بالم ناونم د دیری دوس چطور ننالم

همچنین بخوانید:  ضرب المثل های جالب با لهجه لری و ترجمه

اس ام اس لری خنده دار | اس ام اس لری

دو تیام سیم عزیزن بیشتر د جونم

ار بهام یادشو نکم لال با زبونم

اس ام اس لری خنده دار | اس ام اس لری

تموم لرسون زیر و رو کردم

همه رفیقون گن و خو کردم

همه یک و یک جا خوشون دارن

ولی هیچ کمشو معرفت تون نارن

اس ام اس لری خنده دار | اس ام اس لری

خود دونی خدا دونه مه خاطرت هام

دردت و جونم که میای مه نوکرت بام

اس ام اس لری خنده دار | اس ام اس لری

سلام کا برا یار قدیمی

رفیق چن ساله فره صمیمی

اس ام اس لری خنده دار | اس ام اس لری

الان فکر کی نام کی مه کیه

تقصیرت نیه دنیا هریسه

اس ام اس لری خنده دار | اس ام اس لری