اس ام اس مرامی | اس معرفتی عاشقانه
اس ام اس مرامی | اس معرفتی عاشقانه

اس ام اس مرامی | اس معرفتی عاشقانه درد من این است همنشینی با معرفت پندارانی که هنوز معنای معرفت را نمی دانند اس ام اس مرامی | اس معرفتی عاشقانه خاکستر جسم مرا ای دوست به دریای معرفت بپاش شاید در این دریای بیکران خاکسترهای جسم مرا گران بخرند اس ام اس مرامی | […]

اس ام اس مرامی | اس معرفتی عاشقانه

اس ام اس مرامی | اس معرفتی عاشقانه

درد من این است

همنشینی با معرفت پندارانی که هنوز معنای معرفت را نمی دانند

اس ام اس مرامی | اس معرفتی عاشقانه

خاکستر جسم مرا ای دوست

به دریای معرفت بپاش

شاید در این دریای بیکران

خاکسترهای جسم مرا گران بخرند

اس ام اس مرامی | اس معرفتی عاشقانه

با سینه دوست حقه بازی نکنیم

درگیر محبت مجازی نکنیم

تا معرفت عشق نداریم هنوز

با این سخن عزیز بازی نکنیم

اس ام اس مرامی | اس معرفتی عاشقانه

رسم مرغان مهاجر تا کی؟

کوچ بی رغبت پاییزو بهاران تا کی؟

هیج دانی عشق آدمیست معرفت

ای حیله گران عشق های آرام تا کی؟؟

اس ام اس مرامی | اس معرفتی عاشقانه

آگاهیت مکتب معرفت است

نیست در این شک و بهانه

خوشا به حال من که دارم

من همان دخترک غم زده ی دیروزم

اس ام اس مرامی | اس معرفتی عاشقانه

من همان کودک بی تاب برای بودن

که دلش را در اندوه به زنجیرکشید

و به اندازه ی دل رنج کشید

و به اندازه ی بی معرفتی ات درد کشید

اس ام اس مرامی | اس معرفتی عاشقانه

به لطف بی معرفتی بعضی از رفقا متوجه شدیم

معرفت گنجینه ای است که اگر انسان نداشته باشه هیچ چیزی ندارد !

اس ام اس مرامی | اس معرفتی عاشقانه

در شکار معرفت با عشق پیمان بسته ایم

در میان عاشقان ما عاشق دل خسته ایم

در جواب بی وفایی مهربانی کرده ایم

مهربانی را به رسم معرفت طی کرده ایم

اس ام اس مرامی | اس معرفتی عاشقانه

می گن آخرمعرفت اون قدر دوره که عمر آدم کفاف نمی ده که بهش برسه

اما این اس ام اس رو فرستادم برای اونی که آخرجاده معرفت منتظرم ایستاده

اس ام اس مرامی | اس معرفتی عاشقانه

یه گچ برمی دارم دورت خط می کشم

کنارش هم می نویسم :

این بی معرفت نا لوتی زندگی منه !

همچنین بخوانید:  اس ام اس معرفتی | اس ام اس معرفتی جدید

اس ام اس مرامی | اس معرفتی عاشقانه

به سلامتی دوستای بی معرفت !

که اگه نبودن نمی شد قدر دوستای با معرفت رو دونست

اس ام اس مرامی | اس معرفتی عاشقانه