اشتباه این درب ورودی در چیست؟
اشتباه این درب ورودی در چیست؟

اگر از حل بازی‌های فکری و معما لذت می‌برید، پس این بازی فکری برای شماست!

اگر از حل بازی‌های فکری و معما لذت می‌برید، پس این بازی فکری برای شماست! بازی فکری شما را مجبور می‌کند که از جنبه خلاق ذهنتان استفاده کنید، زیرا برای رسیدن به پاسخ، باید خارج از چارچوب فکر کنید. سایت طلا امروز یک بازی فکری جالب برایتان آورده و شما باید اشتباه پنهان شده در تصویر درب ورودی را در عرض ۵ ثانیه پیدا کنید.

پاسخ:

.

.

.

.

.

.

اشتباه تصویر، نوشته روی تابلوی درب ورودی است. مرد درب را فشار می‌دهد، اما باید آن را بکشد.

منبع : طلا