با اشخاص کنترل گر در رابطه چه کار کنیم؟
با اشخاص کنترل گر در رابطه چه کار کنیم؟

با اشخاص کنترل گر در رابطه چه کار کنیم؟ نمکستان : خشونت فقط فیزیکی نیست. خشونت کلامی و سو استفاده های عاطفی نیز می تواند زندگی قربانیان را در هم بشکند. به تازگی سواستفاده ی عاطفی و روحی در بریتانیا جرم شناخته می شود. این بدین معناست که برای اولین بار افرادی که شریک زندگی […]

با اشخاص کنترل گر در رابطه چه کار کنیم؟

با اشخاص کنترل گر در رابطه چه کار کنیم؟

نمکستان : خشونت فقط فیزیکی نیست. خشونت کلامی و سو استفاده های عاطفی نیز می تواند زندگی قربانیان را در هم بشکند. به تازگی سواستفاده ی عاطفی و روحی در بریتانیا جرم شناخته می شود. این بدین معناست که برای اولین بار افرادی که شریک زندگی خود را از طریق تهدید و یا محدود کردن آزادی های شخصی و یا مالی کنترل می کنند مجازات می شوند.

به طور مداوم وادار کردن فردی به اینکه حس بدی نسبت به خود داشته باشد و یا به دام انداختن قربانی در چرخه ایی از سو استفاده که گاه پایانی غم انگیز دارد، همگی مشخصات یک رابطه کنترل گر است.

مدل های مختلف کنترل در رابطه وجود دارد. مثل سوال هایی از قبیل “کجا میری؟” البته با این سوال شروع شده و تبدیل به این می شود که “نه نمی شه بری!” یا اینکه با چه اشخاصی معاشرت داشته باش، یا کنترل مالی طرف مقابل. این افراد به طور مداوم سعی کنند از همه چیز شما مطلع شوند.

اغلب در روابط زن و مرد مسائل اقتصادی نقش بسیار مهمی دارند. و به دلیل اینکه بیشتر کنترل اقتصادی خانه در دست مرد است که همین می تواند باعث در تنگنا قرار گرقتن زن شود. مرد می تواند در این زمینه از زن سواستفاده کند و به زن اجازه استقلال ندهد. افراد کنترل گر سعی می کنند با تهدید جایگاه خود را در قدرت حفظ کنند. اکثر این تهدید ها می تواند مالی باشد.

در یک رابطه، یک زن و یا یک مرد و حتی گاه بچه ها توسط والدین می توانند مورد رفتار کنترل گر قرار بگیرند. اما همه تهدیدات به تهدید مالی ختم نمی شود، این تهدیدات می تواند گسترده تر شده و به بد دهنی و خشونت ها فیزیکی منجر شود.

از تاثیرات سو استفاده های روحی و عاطفی، افسردگی است و باعث وابستگی قربانی به قرص می شود. این موضوع میتواند حتی تاثیرات فیزیکی بر قربانی گذاشته  که در پی این ناراحتی های روحی ، می تواند سیستم ایمنی بدن را تضعیف کند.

همچنین بخوانید:  اگر می خواهید طلاق بگیرید، قبل از آن به این ۱۱ سوال جواب بدهید

با اشخاص کنترل گر در رابطه چه کار کنیم؟

با اشخاص کنترل گر در رابطه چه کار کنیم؟

منبع : نمکستان