پوشیدن انگشتر در هر انگشت چه معنایی دارد؟
پوشیدن انگشتر در هر انگشت چه معنایی دارد؟

معنای انگشتر در انگشت شست ، کوچک ، حلقه ، وسط و اشاره نمکستان : همه با انگشتر آشنایی داریم و کمتر کسی هست که از انگشتر و پوشیدن آن خوشش نیاید. در واقع انگشتر یکی از اکسسوری های پر طرفدار است که پوشیدن آن میتواند مفهوم های متفاوتی داشته باشد. همیشه دانستن فلسفه ی […]

معنای انگشتر در انگشت شست ، کوچک ، حلقه ، وسط و اشاره

پوشیدن انگشتر در هر انگشت چه معنایی دارد؟

نمکستان : همه با انگشتر آشنایی داریم و کمتر کسی هست که از انگشتر و پوشیدن آن خوشش نیاید. در واقع انگشتر یکی از اکسسوری های پر طرفدار است که پوشیدن آن میتواند مفهوم های متفاوتی داشته باشد. همیشه دانستن فلسفه ی هر چیزی به ما کمک میکند تا راحتتر و درست تر از آن وسیله استفاده کنیم. انگشتر ها هم همینطور هستند. از آنجایی که استفاده از انگشتر برای تمام انگشتان رایج است، پس بهتر است که فلسفه ی وجود انگشتر در هر انگشت را بدانیم.

پوشیدن انگشتر در انگشت شست چه معنایی دارد؟

انگشتر در انگشت شست :

انگشت شست از قدیم تاکنون نشان دهنده و نماد ثروت و اقتدار است. بنابراین استفاده از انگشتر برای این انگشت نیز نشان دهنده قدرت اراده درونی شما خواهد بود.

پوشیدن انگشتر در انگشت کوچک چه معنایی دارد؟

انگشتر در انگشت کوچک :

از انجایی که انگشت شست نشان دهنده روابط درونی شما هستند، انگشت کوچک از روابط بیرونی شما نشات میگیرد. در واقع نشان دهنده همه چیز در رابطه با بیرون است. در واقع وجود انگشتر در انگشت کوچک روابط بیرونی شما را تقویت میبخشد.

پوشیدن انگشتر در انگشت حلقه چه معنایی دارد؟

انگشتر در انگشت حلقه :

این انشگت در اکثر کشورها و فرهنگ ها نشان دهنده ی تعهد عاطفی و پیوند و ازدواج است. در واقع انداختن انگشتر در انگشت چهارم به تقویت تعهدات و عواطف شما کمک میکند.

پوشیدن انگشتر در انگشت وسط چه معنایی دارد؟

انگشتر در انگشت وسط :

این انگشت خبر از فردیت و تعادل میدهد. در واقع انداختن انگشتر در این انگشت به معنای داشتن تعادل و مسوولیت پذیری میباشد.

پوشیدن انگشتر در انگشت اشاره چه معنایی دارد؟

انگشتر در انگشت اشاره :

به این انگشت نگاه کنید، کاملا متوجه حس رهبری و مالکیت را در نحوه ی استفاده از ان حس خواهید کرد. در زمان های قدیم اکثر پادشاهان برای نشان دادن قدرت و حس رهبری انگشتر های بزرگی در انگشت اشاره خود می انداختند. پس انداختن انگشتر در این انگشت خبر از حس اقتدار و جاه طلبی و رهبری خواهد داد.

همچنین بخوانید:  مدل حلقه ست نامزدی و ازدواج از برند AG

پوشیدن انگشتر در هر انگشت چه معنایی دارد؟

پوشیدن انگشتر در هر انگشت چه معنایی دارد؟

منبع : نمکستان