باج گیران عاطفی چه کسانی هستند و چگونه با آنها برخورد کنیم؟
باج گیران عاطفی چه کسانی هستند و چگونه با آنها برخورد کنیم؟
باج گیر عاطفی کسی است که از تعهد، ترس و احساس گناه فرد مقابل خود برای باج گیری استفاده می کند و کسی که قربانی باج گیری عاطفی می شود، به خاطر از دست ندادن توجه و احساس گناه مجبور می شود خواسته طرف مقابلش را قبول کند.

نمکستان: باج گیر عاطفی کسی است که از تعهد، ترس و احساس گناه فرد مقابل خود برای باج گیری استفاده می کند و کسی که قربانی باج گیری عاطفی می شود، به خاطر از دست ندادن توجه و احساس گناه مجبور می شود خواسته طرف مقابلش را قبول کند. فرد باجگیر معمولا از ضعف های فرد مقابل خود استفاده می کند تا به چیزی که می خواهد برسد، او از حساسیت های فرد مقابل خود خبر دارد همچنین می داند چه چیزی برای آن مهم است.

باج گیری عاطفی چیست؟ باج گیران عاطفی چه کسانی هستند؟

فرد باجگیر هر کسی می تواند باشد، فرد باجگیر عاطفی می تواند از همسر، فرزندان و دیگر اعضای خانواده باشد. آن ها ویژگی های شخصیتی شما را بهتر می شناسند، در نتیجه با سو استفاده از آن می توانند خواسته خود را عملی کنند. باج گیران عاطفی به چهار دسته تقسیم می شوند:

تهدید کنندگان

این گروه از باج گیرا عاطفی تأکید دارند که اگر طبق خواسته هایشان عمل نکنیم، چه بر سرمان می آورند، مثلاً می گویند خود را می کشم، ترکت می کنم، افسرده می شوم، مریض می شوم و … . آن ها افرادی هستند که مسئولیت زندگی خود را برعهده نمی گیرند. این افردا بقیه را مسئول گرفتاری هایشان می بینند، خود را قربانی می دانند.

تنبیه گرها

این گروه از باج گیران افرادی هستند که خواسته خود را به شما می گویند و می گویند که چه می خواهند، و این که اگر از خواسته آن ها پیروی نکنید چه عواقبی خواهد داشت، این گروه از باج گیران بسیار آشکار باج گیری می کنند.

سرزنش کننده ها

این گروه از باج گیران طوری رفتار می کنند که انگار مسبب تمام بدبختی ها، گرفتاری ها و بیماریشان ما هستیم. این افراد معمولا ساکت و افسرده هستند و همیشه به این فکر می کنند که چقدر بدبخت و بی کس هستند.

وسوسه کننده ها

همچنین بخوانید:  اگر می خواهید طلاق بگیرید، قبل از آن به این ۱۱ سوال جواب بدهید

وسوسه کنندگان از باهوش ترین گروه باج گیران هستند. این گروه از باج گیران به قربانی قول پول، ثروت، محبت، ترفیع و … می دهند تا به خواسته خود برسند. آنان با وعده های قشنگ فرد قربانی را راضی می کنند تا به خواسته هایشان برسند.

با باج گیران عاطفی چگونه برخورد کنیم؟

با باج گیران عاطفی چگونه برخورد کنیم؟

  • نقاط ضعف خود و مسائلی که روی آن حساس هستید را با هر کسی در میان نگذارید.
  • شخصیت خودتان را به خوبی بشناسید، بدانید از چه راهی ممکن است به شما نفوذ کنند.
  • بهتر است در تصمیم گیر عجله نکنید، همه جوانب را در نظر بگیرید.
  • باج گیران عاطفی در برابر عقل کوتاه می آیند و راهی ندارند، پس سعی کنید با احساسات تصمیم نگیرد.
  • مراقب باشید، باج گیران عاطفی سعی دارند در شما احساس گناه به وجود بیاورند.
  • در صورتی که احساس کردید کسی دارد از شما باج گیری عاطفی می کند، به او هشدار دهید که با احساسات شما بازی نکند.
  • سازش و تسلیم شدن در برابر باج گیران عاطفی، باج گیری را برای فرد مقابل جالب تر می کند و آن را تکرار می کند.
  • باید شجاعت نه گفتن را داشته باشد و مقاومت کنید.