با این ۴ حرکت ورزشی عصبانیت خود را به سرعت برطرف کنید
با این ۴ حرکت ورزشی عصبانیت خود را به سرعت برطرف کنید
عصبانیت و عدم کنترل میتواند پیامدهای جبران نا پذیری داشته باشد. ما در بخش روانشناسی نمکستان به شما آموزش میدهیم که چگونه بتوانید بر خشم خود کنترل پیدا کنید.

نمکستان : همه ی شده که بارها و بارها عصبانی شویم و کنترل خود را روی یک سری مسائل از دست بدهیم. بنابراین هیچ کس نمی تواند این ادعا را داشته باشد که تا به حال عصبانی نشده و کنترل خود را از دست نداده است. عصبانیت مانند هر احساس دیگری در بدن، طبیعی است اما تا جاییکه شخص بتواند بر خود مسلط بوده و کنترل خود را از دست ندهد، چرا که عصبانیت و عدم کنترل میتواند پیامدهای جبران نا پذیری داشته باشد. ما در بخش روانشناسی نمکستان به شما آموزش میدهیم که چگونه بتوانید بر خشم خود کنترل پیدا کنید :

با این ۴ حرکت ورزشی سریع عصبانیتتان را برطرف نمایید.

نفس عمیق بکشید

سعی کنید این بار که عصبانی شدید سریع چند نفس عمیق فاصله‎دار بکشید تا ببینید بدنتان به چه آرامش ثابتی میرسد سپس بقیه حرکات ورزشی که در ادامه معرفی میکنیم را انجام دهید :

آرامش تصاعدی با کشش و نرمش از سمت اندام‌های پایین تنه به سمت سر

این روش به از بین رفتن استرس و خشم شما بسیار کمک میکند و باعث میشود تا این خشم کاملا از بین برود. بهتر است این تمرین ها به صورت درازکش انجام شود. حواستان باشد که در این تمرین ابتدا باید اندام‌های خود را سفت و سپس شل کنید. در واقع انقباض و انبساط عضلات!

خُب حالا در حالی که چشم‌هایتان را بسته اید عضلات نوک پای خودتان را برای چند ثانیه بکشید و ول کنید. میرسیم به لگن و ساق پا، این قسمت ها را نیز بکشید و رها کنید. این تمرین را تا زمانی که به سر خود رسیدید انجام دهید و سعی کنید حین انجام این تمرین فکر و ذهنتان را آزاد نمایید تا این حرکات تاثیر خود را بر روی کاهش عصبانیتتان بگذارد.

با این ۴ حرکت ورزشی سریع عصبانیتتان را برطرف نمایید.

به صورت خوابیده بچرخید

اگر صبح ها بعد از بیدار شدن احساس عصبانیت یا خشم داشتید میتوانید در همان حالت درازکش بچرخید، بدین صورت که روبالا دراز بکشید، پاهایتان را جمع کنید و سعی کنید از سمت راست بدنتان پاهایتان را به زمین نزدیک کنید، این کار را برای سمت چپ هم انجام دهید. اگر نزدیک کردن پا به زمین برایتان سخت است یک بالش کنار خود بگذارید.

همچنین بخوانید:  چگونه یک ذهن آرام و بدون تشویش داشته باشیم؟

قوس دادن بدن به سمت بالا

با چرخش خون بدن به سمت مغز میتوانید استرس هایتان را کاهش دهید. ابتدا یک بالش روی زمین روبروی خود بگذارید. سعی کنید یک قوس در بدن خود ایجاد کنید حالا طوری‎ که سر به راحتی روی بالش قرار گیرد فاصله ی راحت بین پا‌ها و دست‌ها پیدا کنید. سرتان را روی بالش گذاشته و نفس خود را ۳۰ ثانیه نگه دارید و رها کنید، سعی کنید این تمرین را به مدت دو دقیقه انجام دهید.

قوس دادن بدن به سمت بالا