عکس های بهنوش طباطبائی در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر ۹۷
عکس های بهنوش طباطبائی در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر ۹۷

عکس های بهنوش طباطبائی در جشنواره فیلم فجر نمکستان : جشنواره فیلم فجر از ۹ بهمن ۱۳۹۷ آغاز شد و تا ۲۲ بهمن ادامه داشت. بهنوش طباطبائی با دو فیلم “ماجرای نیم روز رد خون” ساخته محمدحسین مهدویان و “غلامرضا تختی” ساخته بهرام توکلی در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر حضور پیدا کرد.  بهنوش طباطبایی در سی و […]

عکس های بهنوش طباطبائی در جشنواره فیلم فجر

عکس های بهنوش طباطبائی در جشنواره فیلم فجر ۹۷

نمکستان : جشنواره فیلم فجر از ۹ بهمن ۱۳۹۷ آغاز شد و تا ۲۲ بهمن ادامه داشت. بهنوش طباطبائی با دو فیلم “ماجرای نیم روز رد خون” ساخته محمدحسین مهدویان و “غلامرضا تختی” ساخته بهرام توکلی در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر حضور پیدا کرد.  بهنوش طباطبایی در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر ۹۷ نامزد بهترین بازیگر زن برای ماجرای نیمروز: رد خون بود.

عکس های بهنوش طباطبائی در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 97

عکس های بهنوش طباطبائی در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر ۹۷

بهنوش طباطبائی

بهنوش طباطبائی

بهنوش طباطبائی در جشنواره فیلم فجر ۹۷

بهنوش طباطبائی در جشنواره فیلم فجر ۹۷

عکس های جدید بهنوش طباطبائی جشنواره فجر ۹۷

عکس بهنوش طباطبائی جشنواره فجر ۹۷

بهنوش طباطبائی و بیوگرافی

بهنوش طباطبائی و بیوگرافی

عکس بهنوش طباطبائی در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر ۹۷

عکس بهنوش طباطبائی در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر ۹۷

عکس های بهنوش طباطبائی

عکس های بهنوش طباطبائی

بهنوش طباطبائی در جشنواره فیلم فجر 97

بهنوش طباطبائی در جشنواره فیلم فجر ۹۷

بهنوش طباطبائی

بهنوش طباطبائی

بهنوش طباطبائی در سومین روز جشنواره فیلم فجر ۹۷

بهنوش طباطبائی در سومین روز جشنواره فیلم فجر ۹۷

بهنوش-طباطبائی-در-چهارمین-روز-جشنواره-فیلم-فجر

بهنوش طباطبائی در چهارمین روز جشنواره فیلم فجر

 بهنوش طباطبائی در نهمین روز جشنواره فیلم فجر ۹۷

بهنوش طباطبائی در نهمین روز جشنواره فیلم فجر ۹۷

بهنوش طباطبائی در جشنواره فجر ۹۷

بهنوش طباطبائی در جشنواره فجر ۹۷

ویشکا آسایش در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر ۹۷

ویشکا آسایش در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر ۹۷

فرشته صدرعرفایی و بهنوش طباطبائی

فرشته صدرعرفایی و بهنوش طباطبائی

ماهور الوند و ستاره پسیانی و بهنوش طباطبائی

ماهور الوند و ستاره پسیانی و بهنوش طباطبائی

عکس های بهنوش طباطبائی

عکس های بهنوش طباطبائی

بهنوش طباطبائی

بیوگرافی بهنوش طباطبائی

بهنوش طباطبائی در جشنواره فیلم فجر ۹۷

بهنوش طباطبائی در جشنواره فیلم فجر ۹۷

عکس های بهنوش طباطبائی در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر ۹۷

عکس های بهنوش طباطبائی در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر ۹۷

منبع : نمکستان