لباس عجیب بازیگر مرد آمریکایی در مراسم اسکار ۲۰۱۹
لباس عجیب بازیگر مرد آمریکایی در مراسم اسکار ۲۰۱۹

لباس عجیب بیلی پورتر در مراسم اسکار نمکستان : بیلی پورتر ستاره تئاتر برادوی با لباسی عجیب روی فرش قرمز اسکار حاضر شد. این بازیگر در مراسم اسکار لباس عجیبی مشابه لباس زنانه را پوشید و توجه همه را به خود جلب کرد. بیلی پورتر متولد سال ۱۹۶۹ بازیگر آمریکایی بوده و در سال ۲۰۱۷ ازدواج کرده است. مراسم اسکار […]

لباس عجیب بیلی پورتر در مراسم اسکار

بیلی پورتر

نمکستان : بیلی پورتر ستاره تئاتر برادوی با لباسی عجیب روی فرش قرمز اسکار حاضر شد. این بازیگر در مراسم اسکار لباس عجیبی مشابه لباس زنانه را پوشید و توجه همه را به خود جلب کرد.

بیلی پورتر متولد سال ۱۹۶۹ بازیگر آمریکایی بوده و در سال ۲۰۱۷ ازدواج کرده است. مراسم اسکار ۲۰۱۹ در دالبی تئاتر لس‌ آنجلس آمریکا برگزار شد.