تا حالا دقت کردین که تا حالا دقت کردین وقتی یه چیزی رو می خواین پیدا کنین عمرا پیدا نمی شه ولی خیلی چیزای دیگه ای که یه عالمه قبل گم کرده بودین رو پیدا می کنین تا حالا دقت کردین که تا حالا دقت کردی وقتی سرت درد می کنه همه صداها چند برابر […]

تا حالا دقت کردین که

تا حالا دقت کردین که

تا حالا دقت کردین که

تا حالا دقت کردین وقتی یه چیزی رو می خواین پیدا کنین عمرا پیدا نمی شه

ولی خیلی چیزای دیگه ای که یه عالمه قبل گم کرده بودین رو پیدا می کنین

تا حالا دقت کردین که

تا حالا دقت کردی وقتی سرت درد می کنه

همه صداها چند برابر بلندترن و حتی صدای پای مورچه رو هم می شنوی

تا حالا دقت کردین که

تا حالا دقت کردین وقتی تو تخت دراز می کشید اما خوابتون نمیاد

ساعت ها با هم سر صدای تیک تاک کل میندازن

تا حالا دقت کردین که

تا حالا دقت کردین تا آدم شارژ نداره هی واسش اس میاد و هی ملت میس می ندازن و اینا

ولی وقتی آدم شارژ داره حتی به یکیم که اس می ده اون جوابشو نمی ده؟

تا حالا دقت کردین که

تا حالا دقت کردین پلنگ صورتی ناف نداره؟

تا حالا دقت کردین که

تا حالا دقت کردین وقتی یه چیزی از دستتون میوفته زمین

به پرت ترین نقطه ی ممکن می افته بعد باید یه سال بگردی پیداش کنی

تا حالا دقت کردین که

تا حالا دقت کردین خیلی وقتا وقتی می خواید برید بیرون عجله هم دارید لباس مناسب چروکه؟

تا حالا دقت کردین که

تا حالا دقت کردین که وقتی با مداد می نویسین تو ۱۰ صفحه یه غلط هم ندارید

ولی وقتی با خودکار می نویسید هی خط خوردگی و غلط پیش میاد؟

تا حالا دقت کردین که

تا حالا دقت کردین هرچی مهمونی رسمی تره میزان خارش جاهای حساس هم به مراتب بیشتره

تا حالا دقت کردین که

تا حالا دقت کردین روزشماری می کنیم مدرسه تموم شه

بعد که تموم می شه دپرس می شیم شروع می کنیم به روز شماری برای شروعش

تا حالا دقت کردین که

تا حالا دقت کردین وقتی آب قطع میشه

همچنین بخوانید:  جوک جدید و خنده دار اسفند ماه

همون لحظه تشنتون م یشه ولی حالت عادی کلا یادتون میره آب بخورین؟

تا حالا دقت کردین که

تا حالا دقت کردین سال تا سال تلوزیون نمی بینین

بعد وقتی میخواین بعد قرنی یه فیلم ببینین برق ها میره؟

تا حالا دقت کردین که

اصلا تا حالا دقت کردین ؟

تا حالا دقت کردین که

تا حالا دقت کردین وقتی کار دارین کل اد دلیست یاهوتون آنن ولی در بقیه موارد دریغ از یک نفر…

تا حالا دقت کردین که

تا حالا دقت کردین وقتی اعصاب ندارین یه مگس میاد می شینه رو صورتتون

آدم یا اعصابش خورد تر میشه یا میزنه فک خودشو میاره پایین

تا حالا دقت کردین که